Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Triệu tập kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện Ban Hành: 26/06/2018 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện Ban Hành: 26/06/2018 Hiệu lực:
Kiểm tra hệ thống thông báo, báo động bằng kèn ù tại BCHQ huyện Ban Hành: 03/07/2018 Hiệu lực:
Phân công thẩm văn bản lĩnh vực KT-XH kỳ họp tứ 9 Ban Hành: 27/06/2018 Hiệu lực:
Phân công thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9 Ban Hành: 26/06/2018 Hiệu lực:
Mời dự ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống matuy 2018 Ban Hành: 21/06/2018 Hiệu lực:
Mời dự tập huấn công tác phòng chống matuy Ban Hành: 21/06/2018 Hiệu lực:
Mời dự tập huấn công tác phòng chống matuy Ban Hành: 21/06/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN kiểm điểm việc thực hiện dự án khu dân cư TT Cầu Gồ Ban Hành: 20/06/2018 Hiệu lực:
KH thực hiện phòng chống ma túy năm 2018 Ban Hành: 20/06/2018 Hiệu lực:
Kế hoạch xét tuyển dụng giáo viên năm 2018 Ban Hành: 20/06/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với Thanh tra Chính phủ Ban Hành: 12/06/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với đoàn giám sát TT MTTQ tỉnh Ban Hành: 12/06/2018 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 6 năm 2018 Ban Hành: 08/06/2018 Hiệu lực:
Chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp giữa năm 2018 HĐND xã, thị trấn Ban Hành: 06/06/2018 Hiệu lực:
Báo cáo công tác thi hành pháp luật... Ban Hành: 06/06/2018 Hiệu lực:
TB lịch giám sát chuyên đề HĐND huyện Ban Hành: 06/06/2018 Hiệu lực:
Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 05/06/2018 Hiệu lực:
QĐTL đoàn công tác liên ngành thực hiện QLNN về ATTP Ban Hành: 05/06/2018 Hiệu lực:
KH tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em Ban Hành: 05/06/2018 Hiệu lực:

Pages