Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
KH thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2017 Ban Hành: 06/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với Sở Nội vụ Ban Hành: 06/11/2017 Hiệu lực:
TB lịch giám sát chuyên đề HĐND huyện Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
KH ứng dụng CNTT năm 2018 Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
Biểu mẫu báo cáo đánh giá cán bộ CCVC Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
Hướng dẫn đánh giá cán bộ CCVC Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải khuyết khiếu nại tố cáo... Ban Hành: 03/11/2017 Hiệu lực:
Tập trung chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp năm 2017 Ban Hành: 03/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với đoàn giám sát UBMTTQ tỉnh Ban Hành: 03/11/2017 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân ngày 30/10/2017 Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
Lập hồ sơ khám sức khỏe và sức khỏe định kỳ cho học sinh năm 2017 Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
Tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
BC giám sát triển khai Luật tiếp công dân... Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
TBKL của đ/c Nguyễn Ngọc Sơn tại HN TK chỉ thị số 08... Ban Hành: 30/10/2017 Hiệu lực:
TBKLtại HN giao ban trực tuyến tháng 10 năm 2017 Ban Hành: 30/10/2017 Hiệu lực:
TBKL phiên họp UBND tháng 9 năm 2017 Ban Hành: 30/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự Hn diễn tập phòng thủ tại Đồng Tâm, TT Cầu Gồ 2017 Ban Hành: 30/10/2017 Hiệu lực:
TBKL của BTVHU tại HN giao ban với Bí thư, CT UBND xã, thị trấn Ban Hành: 30/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự lễ phát động tháng cao điểm nhân dân tham gia BHYT Ban Hành: 27/10/2017 Hiệu lực:
TBKL của BTVHU tại HN giao ban các cơ quan Huyện ủy Ban Hành: 27/10/2017 Hiệu lực:

Pages