Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
KH tổ chức hoạt động 71 năm ngày TBLS... Ban Hành: 11/05/2018 Hiệu lực:
KH tổ chức tháng hành động vì môi trường Ban Hành: 11/05/2018 Hiệu lực:
Mời thăm và tặng quà cho trẻ em nhân tháng hành động trẻ em tết thiếu nhi Ban Hành: 14/05/2018 Hiệu lực:
TB cơ cấu số lượng tiếp nhận giáo viên và hướng dẫn luân chuyển CBQL, GV, NV năm học 2018-2019 Ban Hành: 11/05/2018 Hiệu lực:
Đề nghị tổng hợp báo cáo KQ sơ kết NQ 136/NQ-TU Ban Hành: 10/05/2018 Hiệu lực:
TB KL của PCT Thân Minh Sâm tại HN bàn tháo gỡ khó khăn khu dân mới TT Bố Hạ Ban Hành: 09/05/2018 Hiệu lực:
KH chỉ đạo các kỳ thi năm 2018 Ban Hành: 10/05/2018 Hiệu lực:
Đề cương giám sát các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn Ban Hành: 03/05/2018 Hiệu lực:
KH giám sát các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn Ban Hành: 03/05/2018 Hiệu lực: ,
Tăng cường công tác quản lý việc làm, xuất khẩu lao động và tuyên truyền vận động lao động.... Ban Hành: 26/04/2018 Hiệu lực:
Tổng hợp người khiếm thị có nhu cầu dùng gậy dò đường Ban Hành: 08/05/2018 Hiệu lực:
Triển khai các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh Ban Hành: 08/05/2018 Hiệu lực:
KH triển khai hoạt động phòng chống tai nạn, đuối nước trẻ em Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
BC các dự án ĐTXDCB hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, sử dụng vốn đầu tư công... Ban Hành: 27/04/2018 Hiệu lực:
Phân công nhiệm vụ thành viên BBT Cổng TTĐT huyện Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
Chấn chỉnh công tác nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
Giám sát pháp luật về công tác chấp hành pháp luật về công tác tố giác tội phạm... Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
KH giám sát các quy định về pháp luật trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
Mời dự họp kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:

Pages