Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự HN duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật khu dân cư mới TT Cầu Gồ Ban Hành: 30/12/2015 Hiệu lực:
KH tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm TTATGT tết Dương Lịch... Ban Hành: 25/12/2015 Hiệu lực:
Đẩy mạnh giải pháp giảm lao động bất hợp pháp...Hàn Quốc năm 2016 Ban Hành: 31/12/2015 Hiệu lực:
Chương trình công tác tháng 1 năm 2016 Ban Hành: 29/12/2015 Hiệu lực:
Cung cấp số điện thoại cá nhân của thủ trưởng đơn vị Ban Hành: 29/12/2015 Hiệu lực:
Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2015 Ban Hành: 30/12/2015 Hiệu lực:
Không giao ban tình hình KT-XH và công tác CCHC... Ban Hành: 28/12/2015 Hiệu lực:
KH đảm bảo ANTT dịp tết nguyên đán Bính Thân năm 2016 Ban Hành: 22/12/2015 Hiệu lực:
TBKL của CTUBND huyện tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Hương Vĩ về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo tại xã Ban Hành: 16/12/2015 Hiệu lực:

Pages