Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Chương trình công tác tháng 1 năm 2016 của VP HĐND&UBND huyện Ban Hành: 08/01/2016 Hiệu lực:
KH triển khai thực hiện thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT... Ban Hành: 08/01/2016 Hiệu lực:
Kế hoạch tổ chức lễ hội Yên Thế Ban Hành: 08/01/2016 Hiệu lực:
Kế hoạch tổ chức lễ hội Yên Thế Ban Hành: 08/01/2016 Hiệu lực:
Tổ chức hoạt động tuyên truyền văn hóa, nghệ thuật thể thao chào mừng ĐH Đảng toàn quốc lần thứ VII của đảng Ban Hành: 08/01/2016 Hiệu lực:
Mời làm việc với tổ rà soát CTMTQG XDNTM tỉnh Bắc Giang Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:
Phân công nhiệm vụ thành viên BBT Cổng TTĐT huyện Yên Thế Ban Hành: 05/01/2016 Hiệu lực:
Tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2016 Ban Hành: 06/01/2016 Hiệu lực:
Tổ chức hội thảo giới thiệu máy lọc nước AIKITA trên địa bàn huyện Ban Hành: 06/01/2016 Hiệu lực:
BCKQ thực hiện chiến dịch làm đường giao thông thủy lợi đợt II năm 2016 Ban Hành: 06/01/2016 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 1 năm 2016 Ban Hành: 06/01/2016 Hiệu lực:
KH thăm và tặng quà người có công với CM dịp tết nguyên đán Bính Thân Ban Hành: 07/01/2016 Hiệu lực:
Thông kê, lập danh sách thăm và tặng quà tết Nguyên đán Bính Thân Ban Hành: 07/01/2016 Hiệu lực:
Chuẩn bị triển khai hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:
Rà soát, đăng ký nhu cầu, KH của nội dung hỗ trợ theo QĐ 755/TTg năm 2016 Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:
Tổ chức tiếp nhận CMND tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:
Đôn đốc thực hiện TBKL 123/TB-UBND ngày 16/12/2015 của UBND huyện về tổ chức bàn giao lưới điện từ HTX Thài Bình cho ngành điện quản lý Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:
KH triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Yên Thế Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:
Thông báo lịch làm việc của CTUBND huyện tháng 1 năm 2016 Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:
Công văn tuyên truyền 70 năm Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:

Pages