Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Chuẩn bị triển khai hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:
Rà soát, đăng ký nhu cầu, KH của nội dung hỗ trợ theo QĐ 755/TTg năm 2016 Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:
Tổ chức tiếp nhận CMND tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:
Đôn đốc thực hiện TBKL 123/TB-UBND ngày 16/12/2015 của UBND huyện về tổ chức bàn giao lưới điện từ HTX Thài Bình cho ngành điện quản lý Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:
KH triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Yên Thế Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:
Thông báo lịch làm việc của CTUBND huyện tháng 1 năm 2016 Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:
Công văn tuyên truyền 70 năm Ban Hành: 04/01/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật khu dân cư mới TT Cầu Gồ Ban Hành: 30/12/2015 Hiệu lực:
KH tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm TTATGT tết Dương Lịch... Ban Hành: 25/12/2015 Hiệu lực:
Đẩy mạnh giải pháp giảm lao động bất hợp pháp...Hàn Quốc năm 2016 Ban Hành: 31/12/2015 Hiệu lực:
Chương trình công tác tháng 1 năm 2016 Ban Hành: 29/12/2015 Hiệu lực:
Cung cấp số điện thoại cá nhân của thủ trưởng đơn vị Ban Hành: 29/12/2015 Hiệu lực:
Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2015 Ban Hành: 30/12/2015 Hiệu lực:
Không giao ban tình hình KT-XH và công tác CCHC... Ban Hành: 28/12/2015 Hiệu lực:
KH đảm bảo ANTT dịp tết nguyên đán Bính Thân năm 2016 Ban Hành: 22/12/2015 Hiệu lực:
TBKL của CTUBND huyện tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Hương Vĩ về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo tại xã Ban Hành: 16/12/2015 Hiệu lực:

Pages