Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự HN TK phong trào hiến máu tình nguyện 2015 Ban Hành: 18/01/2016 Hiệu lực:
Đăng ký xây dựng chi, đảng bộ cơ sở trong sạch VM năm 2016 Ban Hành: 19/01/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU thành lập tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, thẩm định việc đăng ký xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM 2016 Ban Hành: 19/01/2016 Hiệu lực:
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2016 Ban Hành: 20/01/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo Ban Hành: 19/01/2016 Hiệu lực:
TBKL của Huyện ủy tại HN giao ban với Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quý IV năm 2015 Ban Hành: 18/01/2016 Hiệu lực:
TBKL của Huyện ủy tại HN giao ban với khối nội chính huyện quý IV năm 2015 Ban Hành: 18/01/2016 Hiệu lực:
TBKL của Huyện ủy tại HN giao ban với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quý IV năm 2015 Ban Hành: 18/01/2016 Hiệu lực:
TBKL của Huyện ủy tại HN giao ban với các cơ quan, của Huyện ủy quý IV năm 2015 Ban Hành: 18/01/2016 Hiệu lực:
Mời đi thăm và tặng quà tết nguyên đán Bính Thân năm 2016 Ban Hành: 19/01/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.... Ban Hành: 19/01/2016 Hiệu lực:
Quyết định thay đổi bổ sung thành viên BCĐ phòng chống tội phạm xã hội.... Ban Hành: 19/01/2016 Hiệu lực:
QĐTL đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thị trường trước, sau tết nguyên đán Bính Thân năm 2016 Ban Hành: 18/01/2016 Hiệu lực:
Kế hoạch kiểm tra, giám sát thị trường trong và sau tết nguyên đán Bính Thân năm 2016 Ban Hành: 18/01/2016 Hiệu lực:
Vệ sinh công sở trực tết nguyên đán Bính Thân Ban Hành: 18/01/2016 Hiệu lực:
Nâng tỷ lệ trưởng, thôn, bản phố là đảng viên Ban Hành: 18/01/2016 Hiệu lực:
Chỉ thị về tổ chức đón tết nguyên đán Bính Thân năm 2016 Ban Hành: 15/01/2016 Hiệu lực:
Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016 Ban Hành: 19/01/2016 Hiệu lực:
Mời dự trao quà cho cháu học sinh nghèo vượt khó dịp tết Bính Thân Ban Hành: 19/01/2016 Hiệu lực:
Thông báo KLCT tại hội nghị giao ban ngày 11/1/2016 Ban Hành: 13/01/2016 Hiệu lực:

Pages