Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
TB lịch giám sát chuyên đề của HĐND huyện Ban Hành: 31/10/2018 Hiệu lực:
Rà soát hộ nghèo khó khăn về nhà ở Ban Hành: 01/10/2018 Hiệu lực:
KH tháng cao điểm nhân dân tham gia BHYT... Ban Hành: 31/10/2018 Hiệu lực:
Giám sát giải quyết kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 9 Ban Hành: 30/10/2018 Hiệu lực:
TBKLBTVHU tại HN giao ban trực tuyến Ban Hành: 30/10/2018 Hiệu lực:
Giới thiệu chức danh và chữ ký Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Ban Hành: 01/11/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với Sở NN&PTNT Ban Hành: 01/11/2018 Hiệu lực:
Đôn đốc quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 Ban Hành: 24/10/2018 Hiệu lực:
Đăng ký mua sổ tay dân vận Ban Hành: 02/11/2018 Hiệu lực:
Mời dự lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT Ban Hành: 30/10/2018 Hiệu lực:
BC công tác tháng KTXH, KNTC, CCHC... Ban Hành: 30/10/2018 Hiệu lực:
QĐTL tổ công tác chấm điểm thôn,bản phố văn hóa Ban Hành: 24/10/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với Tổ kiểm tra CCHC tỉnh Ban Hành: 22/10/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà Ban Hành: 22/10/2018 Hiệu lực:
Đăng ký nội dung chương trình cấp ủy năm 2019 Ban Hành: 19/10/2018 Hiệu lực:
TB kết quả nhận báo cáo tháng 10 năm 2018 Ban Hành: 19/10/2018 Hiệu lực:
KH đào tạo nghề nông thôn Ban Hành: 11/10/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN rà soát nghiệp vụ hệ thống QLVB QPPL Ban Hành: 19/10/2018 Hiệu lực:
Đăng ký tạo lập tài khoản sử dụng hỗ trợ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Ban Hành: 22/10/2018 Hiệu lực:
KH chuyển đổi vị trí công tác đối với CC, VC huyện năm 2019 Ban Hành: 19/10/2018 Hiệu lực:

Pages