Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Tham luận tại kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 11/09/2017 Hiệu lực:
QĐ kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản cán bộ, ĐV, CC, VC thuộc đảng bộ cơ quan CQ quản lý Ban Hành: 08/09/2017 Hiệu lực:
Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch năm 2017 chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình... Ban Hành: 07/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN tham gia ý kiến đề án phân loại TT Bố Hạ mở rộng... Ban Hành: 07/09/2017 Hiệu lực:
TBKL của CTUBND huyện tại HN giao ban lãnh đạo ngày 05/9/2017 Ban Hành: 07/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện của ban KT-XH Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
QĐTL tổ thẩm định hỗ trợ nhà ở người có công Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
TB lịch giám sát chuyên đề của ĐGS HĐND huyện Ban Hành: 01/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XXI của Ban pháp chế Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự TK 15 năm hoạt động ngân hàng chính sách xã hội Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
Báo cáo công tác triển khai phòng chống sốt xuất huyết Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
Triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu 2017 Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
BCKQ xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Ban Hành: 31/08/2017 Hiệu lực:
Báo cáo công tác xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về y tế... Ban Hành: 31/08/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Đăng Phú Ban Hành: 15/08/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Mạnh Hùng, TT Bố Hạ Ban Hành: 10/08/2017 Hiệu lực:
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính, ông Đặng Huy Bình, TT Cầu Gồ Ban Hành: 09/08/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Phạm Văn Đồng, Xuân Lương Ban Hành: 03/08/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Nguyễn Thị Tho Ban Hành: 19/07/2017 Hiệu lực:

Pages