Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Kết quả tiếp nhận hồ sơ và dự kiến danh sách xét chọn hợp giáo viên Mầm non năm 2018 Ban Hành: 18/09/2018 Hiệu lực:
Kết quả tiếp nhận hồ sơ và dự kiến danh sách xét chọn hợp giáo viên Mầm non năm 2018 Ban Hành: 18/09/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện ngày 14/9/2018 Ban Hành: 17/09/2018 Hiệu lực:
Lập dự toán ngân sách năm 2019 Ban Hành: 11/09/2018 Hiệu lực:
Kế hoạch tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2018 Ban Hành: 10/09/2018 Hiệu lực:
QĐ BCĐ tổng điều tra dân số năm 2019 Ban Hành: 07/09/2018 Hiệu lực:
Đăng ký danh mục công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng Ban Hành: 07/09/2018 Hiệu lực:
Khắc phục sản xuất nông nghiệp sau ngập úng Ban Hành: 06/09/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với đoàn công tác An Lão, Bình Định Ban Hành: 07/09/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện ngày 30/8/2018 Ban Hành: 31/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với Thanh tra Chính phủ Ban Hành: 05/09/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai xây dựng mô hình trường học an toàn ANTT Ban Hành: 04/09/2018 Hiệu lực:
QĐ ban hành quy định đánh giá tiêu chuẩn điều động cán bộ, giáo viên trường THCS Hoàng Hoa Thám Ban Hành: 30/08/2018 Hiệu lực:
KH tổ chức tết trung thu 2018 Ban Hành: 31/08/2018 Hiệu lực:
Kế hoạch xét chọn HĐLĐ giáo viên mầm non 2018 Ban Hành: 31/08/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Văn Hiếu, Đồng Hưu Ban Hành: 13/07/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính về ATTP, Ngô Thế Sơn, Đông Sơn Ban Hành: 26/07/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Dương Văn Bắc Ban Hành: 26/07/2018 Hiệu lực:
Quyết định về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Vũ Doanh Hậu, Ban Hành: 18/07/2018 Hiệu lực:
Quyết định về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Khắc Hải, Đồng Hưu Ban Hành: 18/07/2018 Hiệu lực:

Pages