Skip to main content

Yên Thế tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân - giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2016

      Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2016 của UBND huyện Yên Thế. Chiều ngày 15/9/2016, UBND huyện Yên Thế phối hợp với Thanh tra tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.
     Tham dự Hội nghị có đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Xuyến, Phó Phòng nghiệp vụ I, thanh tra tỉnh Bắc Giang; Các đồng chí lãnh đạo đại diện thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND; Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo công chức thanh tra huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ban tiếp dân công dân; Chủ tich - PCT UBND; công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn;công chức tư pháp, Địa chính các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đồng chí Vũ Trí Hải, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã đến dự và giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn.
   Thời gian trong 1/2 ngày, các đại biểu được tập huấn 04 chuyên đề: Quy trình tiếp công dân; Quy trình phân loại xử lý đơn; Quy trình giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền và quy trình giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền và một số nội dung quan trọng khác...
   Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Trí Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  nhấn mạnh mục tiêu của Hội nghị tập huấn giúp cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có thêm thông tin, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời triển khai cấp phát tài khoản truy cập phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo cho các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu tài liệu, thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động thực tiễn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo cũng như việc thực hiện các quy trình, cách thức cập nhật và quản lý các dữ liệu về khiếu nại, tố cáo để giảng viên giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị./.
 
                                                                                         Chu Hoa