Skip to main content

Yên Thế tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL

Sáng ngày 23/10/2018, UBND huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tới lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; đại diện HĐND, Chủ tịch UBND, công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Báo cáo viên pháp luật – Sở Tư pháp tỉnh hướng dẫn kỹ năng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã. Trong đó tập trung vào các kỹ năng xác định nội dung, thẩm quyền kiểm tra, hình thức xử lý văn bản, các lỗi thường gặp khi thực hiện kiểm tra văn bản; nội dung, trình tự rà soát và xử lý văn bản sau rà soát; trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản QPPL... 
Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng dành nhiều thời gian tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ hệ thống hóa nhiệm kỳ 2014-2018, như kỹ năng tập hợp, rà soát các văn bản thuộc đối tượng, phạm vi hệ thống hóa; báo cáo kết quả; lập danh mục văn bản hệ thống hóa; tổng hợp, kiểm tra lại kết quả; sắp xếp các văn bản còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản; công bố và đăng tải kết quả hệ thống hóa... 
Tại Hội nghị các đại biểu đã được trao đổi, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
Thông qua Hội nghị, các đại biểu - những người trực tiếp tham mưu thực hiện công tác văn bản được trau dồi, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác này theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.
 
Chu Hoa