Skip to main content

UBMTTQ huyện phối hợp tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH

   Để đảm bảo mục tiêu năm 2018, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện đạt từ 98% trở lên, sáng ngày 6/7/2018, tại xã Đông Sơn, UB MTTQ huyện Yên Thế đã phối hợp với Ban phong trào UBMTTQ tỉnh, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội năm 2018 tới cán bộ và nhân dân các xã phía đông của huyện.
         Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các đồng chí ở Ban phong trào, Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu một số nội dung cơ bản của luật BHXH, BHYT, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; Chỉ thị số 08/CT-TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; khái lược về Nghị quyết số 28, hội nghị TW 7 khóa XII. 
Các đại biểu dự Hội nghị được nghe và hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; về phương thức, thủ tục tham gia BHYT, BHXH; trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội... trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của người dân trong quá trình thực hiện chính sách về BHXH, BHYT trên địa bàn.
  Thông qua Hội nghị này, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân các xã phía đông của huyện đã hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT; hiểu rõ hơn các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"./.
 
Trung Hiếu