Skip to main content

Phát huy vai trò của Đài cơ sở trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Là địa bàn vùng cao của huyện Yên Thế, xã Đồng Tiến còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định: Muốn đưa xã phát triển đi lên, cần nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết, phải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các tầng lớp nhân dân địa phương thông qua nhiều hình thức. Trong đó, thuận lợi và hiệu quả nhất, chính là qua hệ thống truyền thanh cơ sở. 
Bà Nguyễn Thị Quy-Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Được sự quan tâm của Đài Truyền thanh-Truyền hình (TT-TH) huyện Yên Thế và Đảng ủy xã, UBND xã Đồng Tiến thường xuyên đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị Đài TT xã theo định kỳ. Để hoạt động của Đài đạt hiệu quả, xã chỉ đạo mỗi tuần xây dựng 1 chương trình vào chiều thứ 6; đồng thời, phát thông báo 3 buổi/tuần. Các chương trình phát thanh đều được cán bộ tuyên giáo và văn hóa - xã hội xã duyệt để đảm bảo nội dung".
Chị Trần Thị Nhung-Trưởng Đài TT xã Đồng Tiến chia sẻ: "Về nội dung các chương trình phát thanh Đài xã, chúng tôi thường xuyên bám sát các hội nghị, cuộc họp của Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã và sự chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên môn cấp trên để tuyên truyền đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương".
Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đã góp phần quan trọng giúp Đồng Tiến thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Hoạt động của Đài TT xã được đông đảo người dân đồng tình, hưởng ứng và đánh giá cao. 
Giống như xã Đồng Tiến, xã Đồng Tâm cũng đặc biệt quan tâm tới hệ thống Đài TT cơ sở để thực hiện mục tiêu đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND xã thông tin: "Xã đã xây dựng quy chế hoạt động của Đài TT; phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Biên tập các chương trình và cộng tác viên Đài xã. Bố trí hàng tuần xây dựng 1 chương trình vào chiều thứ 6 để phục vụ các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trên cơ sở khai thác tốt các thiết bị được đầu tư, chúng tôi cũng giao nhiệm vụ cho Trưởng Đài xã phối hợp với cán bộ văn hóa trực tiếp xây dựng nội dung chương trình để cập nhật thông tin và tổ chức tuyên truyền. Trước khi phát trên loa, các nội dung chương trình đã được Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã duyệt để đảm bảo đúng định hướng và chất lượng. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu về các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặc biệt là tuyên truyền về phát triển KT-XH. Thời gian qua, công tác tuyên truyền ở xã được thực hiện tốt. Chúng tôi đánh giá cao hoạt động Đài TT xã, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển KT-XH địa phương nói chung và kết quả xã cán đích nông thôn mới nói riêng".
Để việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị nói chung và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng, đội ngũ cán bộ Đài TT-TH huyện và Đài xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Thế thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.
Anh Dương Hiến Hưng-Trưởng Đài TT xã Đồng Tâm chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên được tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng viết tin, bài, xây dựng một chương trình phát thanh…. Về cơ sở vật chất, xã đã đầu tư trang thiết bị vận hành đạt chất lượng rất tốt. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, bản thân cán bộ Đài xã luôn xác định làm tốt công việc chuyên môn để ngày càng nâng cao chất lượng các chương trình, cũng chính là việc làm thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Huyện Yên Thế có 21 xã, thị trấn thì 100% xã có Đài TT cơ sở duy trì và hoạt động hiệu quả. Cùng với đó, hàng tuần, Đài TT-TH huyện cũng xây dựng 5 chương trình thời sự tổng hợp (mỗi chương trình có thời lượng 30 phút), 1 chương trình phát thanh chuyên đề, 01 chương trình truyền hình, từ 1- 3 video clip trên Cổng Thông tin điện tử Yên Thế. Đây được đánh giá là kênh thông tin rất hữu ích với cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân địa phương. Đặc biệt, trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như hiện nay, thì công tác thông tin, tuyên truyền vô cùng quan trọng.
Bà Đàm Thị Khánh-Trưởng Đài TT-TH huyện cho biết: "Chi bộ Đài Truyền thanh huyện luôn chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Chúng tôi đã phân công cụ thể cho các đồng chí phóng viên tuyên truyền các nội dung về lĩnh vực xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đặc biệt, từ năm 2006, Đài TT-TH huyện đã xây dựng chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phát sóng hàng tuần, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đánh giá cao. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có nội dung tuyên truyền Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay, tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cũng là một trong những cơ sở để chi bộ tiến hành đánh giá, xếp loại thi đua đảng viên cuối năm". 
Bà Khánh cho biết thêm: Riêng với hệ thống truyền thanh xã, thị trấn, các Đài đều hoạt động nề nếp. Nhiều Đài cơ sở hoạt động rất hiệu quả như: thị trấn Cầu Gồ, thị trấn Bố Hạ, các xã: Đồng Tâm, Đồng Tiến, Tân Hiệp... Hàng năm, Đài TT-TH huyện chú trọng tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, giúp cho hệ thống Đài TT cơ sở ngày càng nâng cao chất lượng…
Có thể khẳng định, công tác thông tin tuyên truyền nói chung đã được cấp ủy, chính quyền huyện Yên Thế đặc biệt chú trọng những năm qua. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động được đầu tư cơ bản; đội ngũ cán bộ Đài TT-TH huyện, Đài TT xã, thị trấn ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ… Đó là những điều kiện thuận lợi để Yên Thế phát huy hiệu quả vai trò của hệ thống TT-TH cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị nói riêng./.
 
Văn Thư