Skip to main content

Năm 2018 thực hiện sáp nhập các trường học tại xã Đông Sơn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố thực hiện sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025. Việc sáp nhập trường theo lộ trình trên phải thực hiện trước ngày 20/8 hằng năm (trước khi vào năm học mới).
Theo văn bản trên, đối với huyện Yên Thế, năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải thể Trường Tiểu học và THCS Đông Sơn, đưa học sinh bậc tiểu học về học tại Trường Tiểu học Đông Sơn, học sinh bậc THCS về học tại Trường THCS Đông Sơn. Bởi xã Đông Sơn hiện có 3 trường: Tiểu học Đông Sơn, THCS Đông Sơn, Tiểu học và THCS Đông Sơn.
Năm 2019, huyện Yên Thế tiếp tục sáp nhập 4 trường ở 2 xã: Xuân Lương và Đông Sơn. Cụ thể, giải thể trường Tiểu học và THCS xã Xuân Lương, đồng thời thực hiện việc tách học sinh tiểu học về trường Tiểu học Xuân Lương, học sinh THCS về trường THCS Xuân Lương. Bởi xã Xuân Lương hiện có 3 trường: Tiểu học Xuân Lương, THCS Xuân Lương, Tiểu học và THCS Xuân Lương. Ngoài ra, sáp nhập trường Mầm non Đông Sơn số 1 và trường Mầm non Đông Sơn số 2 thành trường Mầm non Đông Sơn.
Cũng theo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh, giai đoạn 2021-2025, thực hiện sáp nhập các trường học liên cấp ở 4 xã của huyện Yên Thế.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn UBND các huyện, TP xây dựng đề án sáp nhập trường; đề xuất nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng sau khi sáp nhập; hướng dẫn kiểm kê, bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản, bảo đảm các chế độ chính sách đối với các cán bộ, giáo viên./.
 
Văn Thư