Skip to main content

Luật bảo hiểm đã đi vào cuộc sống

 Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (BHXH - BHYT) là 2 chính sách lớn trong hệ thống an sinh xã hội được Đảng và Nhà ta đặc biệt quan tâm. Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Theo lộ trình BHYT toàn dân, Chính phủ đã quyết tâm điều chỉnh chỉ tiêu từ  80% lên đến 90% người dân tham gia BHYT vào năm 2020. 
Trong thời gian qua mặc dù đã có nhiều cải cách thủ tục hành chính, song cho đến nay vẫn có sự phân biệt giữa khám BHYT và khám dịch vụ. Người khám bảo hiểm vẫn phải chờ đợi, hơn nữa việc quản lý trong khám chữa bệnh vẫn chưa được hoàn thiện. Do vậy, để nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng có thẻ BHYT trong thời gian tới, cần phải bãi bỏ các thủ tục rườm rà trong quản lý hành chính  lĩnh vực BHYT. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng cần đổi mới, nâng cao chất lượng KCB bằng thẻ BHYT. “Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng trên nhiều mặt. 
Ngày 29/6/2016, BHXH Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016 - 2020; khai trương Cổng dữ liệu y tế và Hệ thống thông tin giám định BHYT. Theo con số thống kê hiện nay với trên 72 triệu người tham gia BHYT và dự kiến khoảng 90% dân số sẽ tham gia BHYT vào năm 2020, vì vậy việc quản lý, theo dõi và thực hiện công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, quản lý nguồn quỹ khám, chữa bệnh BHYT chặt chẽ, hiệu quả là nhiệm vụ luôn được BHXH Việt Nam hết sức chú trọng. Một trong những ưu tiên hàng đầu để thực hiện nhiệm vụ này chính là việc tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin  (CNTT) trong quản lý BHYT.
Đối với huyện Yên Thế, sau 6 tháng đầu năm 2016, một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đã đi sâu vào cuộc sống, đó là tăng giá dịch vụ y tế (DVYT) và thông tuyến khám chữa bệnh (KCB) tuyến huyện trên địa bàn tỉnh. Việc tăng giá DVYT đã tác động rất tích cực đối với người KCB BHYT. Giá tính đủ chi phí sẽ khuyến khích các bệnh viện triển khai, phát triển các kỹ thuật y tế, người có thẻ BHYT được thụ hưởng các dịch vụ cao ngay trên địa bàn và được BHXH thanh toán, làm tăng quyền lợi của người có thẻ BHYT. Thông tuyến KCB đã thuận lợi hơn rất nhiều cho người bệnh BHYT khi không cần giấy chuyển tuyến vẫn được KCB và đảm bảo quyền lợi tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện. Người bệnh được lựa chọn khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế cùng tuyến có chất lượng phục vụ tốt hơn, kể cả cơ sở y tế tư nhân đang được xếp tương đương tuyến huyện. Quy định thông tuyến thúc đẩy chất lượng khám, chữa bệnh tăng lên để giữ/thu hút người bệnh, tinh thần thái độ phục vụ, chất lượng khám, chữa bệnh ở các cơ sở KCB tăng lên.
   Tuy nhiên,  việc thông tuyến cũng khiến cơ quan BHXH khó quản lý tình trạng lạm dụng quỹ BHYT. Đã xuất hiện việc người có thẻ BHYT đi khám nhiều lần để lấy thuốc, không mắc bệnh hoặc mắc bệnh nhẹ nhưng vẫn thường xuyên đi KCB, khám nhiều chuyên khoa khác nhau để lấy thuốc cho người nhà sử dụng hoặc bán kiếm tiền, trốn tránh nghĩa vụ cùng chi trả …
Thông  tuyến còn gây khó cho việc thực hiện phương thức thanh toán theo định suất. Quy định quỹ định suất xác định cho các cơ sở KCB bao gồm cả chi phí của bệnh nhân đăng ký ban đầu tại đó đi KCB ở nơi khác. Hiện tại BHXH Việt Nam vẫn chỉ đạo BHXH các tỉnh, thanh phố đang làm thí điểm thanh toán theo định suất tiếp tục kéo dài phương án thanh toán này đến năm 2017 để tìm ra phương thức thanh toán hợp lý nhất.
Để thực hiện có hiệu quả chống thất thoát về lạm dụng quỹ BHYT, ngành bảo hiểm đã đưa ra các giải pháp phòng chống lạm dụng trục lợi quỹ BHYT: BHXH Việt Nam cũng như của BHXH các tỉnh, thành phố luôn quan tâm đến việc phòng chống, ngăn ngừa và xử lý các biểu hiện lạm dụng quỹ BHYT. Như  đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định BHYT để hoàn thành mục tiêu trước 30/6/2016 kết nối, liên thông dữ liệu từ tất cả cơ sở KCB BHYT với cơ quan BHXH trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. BHXH Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT và ban hành Công văn số 1637/BHXH-CSYT chỉ đạo BHXH các địa phương khẩn trương thiết lập Hệ thống Thông tin giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT trên toàn quốc. Các hoạt động lắp đặt trang thiết bị đang được triển khai ở tất cả BHXH các tỉnh, thành phố; Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, xác định rõ trách nhiệm của BHXH các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Luật BHYT; đổi mới nội dung tuyên truyền với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và mọi người dân về BHYT, về nghĩa vụ của mỗi người tham gia BHYT.
  Nâng cao trình độ đội ngũ giám định viên, hiện tại BHXH Viêt Nam đang tập huấn cho đội ngũ giám định viên về việc sử dụng phần mềm giám định, nhằm giúp xác định được lịch sử KCB của người dân cũng như kiểm soát được tốt hơn tình trạng lạm dụng quỹ. Cùng với việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, trên cơ sở dữ liệu thu được, Ngành BHXH sẽ triển khai xây dựng bộ mã định danh người tham gia BHXH, BHYT nhằm kiểm soát hiệu quả công tác KCB BHYT. Phòng bảo hiểm huyện Yên Thế là đơn vị hoàn thành, đứng trong tốp đầu của tỉnh Bắc Giang về việc ứng dụng công nghệ thông tin (xây dựng bộ mã định danh người tham gia BHXH và BHYT)./.
 
 
Chu Hoa