Skip to main content

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận , chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh tại Yên Thế

Chiều ngày 23/6/2017, Đoàn công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Đức Đăng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao từ ngày 1/1/2017 đến 31/5/2017 tại huyện Yên Thế.
Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Yên Thế được giao thực hiện tổng số 41 nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tại Văn phòng UBND tỉnh và các nhiệm vụ đột xuất khác. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đến các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. Đồng thời giao Văn phòng HĐND và UBND huyện làm đầu mối giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên rà soát, kịp thời cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Trên cơ sở đó, nhiều nhiệm vụ, chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã được UBND huyện triển khai với tiến độ cao, như: Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc và khiếu kiện liên quan đến dự án hồ sông Sỏi cơ bản đạt 100% kế hoạch; xây dựng, hình thành Khu du lịch sinh thái Xuân Lung - Thác Ngà; Hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ đạt 100% kế hoạch… Qua đó đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đức Đăng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Yên Thế đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao có ý nghĩa quan trọng nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các sở, ngành, địa phương, từ đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ, tăng cường sự phối hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện Yên Thế cần lưu ý tổng hợp các nhiệm vụ được giao trên hệ thống hồ sơ công việc, rà soát lại các nhiệm vụ chưa thực hiện, đang thực hiện, từ đó có sự phân công cụ thể, gắn trách nhiệm của từng thành viên, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để trao đổi và chủ động tổ chức thực hiện đạt kết quả….
Đối với những kiến nghị của huyện Yên Thế, đoàn kiểm tra của tỉnh tổng hợp, tiếp thu để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.
 
Quang Huy