Skip to main content

Huyện Yên Thế triển khai một số văn bản mới trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

  Sáng ngày 31/3/2017, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản mới trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thân Minh Sâm - Phó Chủ tịch UBND huyện.
    Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên ở tỉnh trực tiếp phổ biến Nghị định 01/NĐ-CP ngày 6/01/2017 sửa đổi bổ sung một số Nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định 155/2016/NĐ - CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định 158/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 
Theo đó, Nghị định 01/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định của các Nghị định trước nhằm giải quyết các vướng mắc cụ thể liên quan như: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa để phát huy hiệu quả sử dụng đất; quy định chi tiết việc thu hồi đất do vi phạm tiến độ sử dụng đất, không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất; thu hồi đất đối với trường hợp dự án bị chấm dứt hoạt động. Nghị định này cũng sẽ tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua việc quy định bổ sung một số loại giấy tờ về quyền sử dụng đất để làm cơ sở xem xét công nhận quyền sử dụng đất; Nội dung của Nghị định tập trung vào việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, rút ngắn thời gian thực hiện đối với nhiều thủ tục đăng ký biến động đất đai. 
Nghị định 155/2016/NĐ - CP cũng đã quy định chi tiết các nội dung về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đối với Nghị định 158/NĐ-CP ngày 29/11/2016, nội dung quan trọng của Nghị định này là: Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật khoáng sản số 60/2010 của Quốc hội khóa 12 về hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; giám đốc điều hành mỏ; xác nhận vốn chủ sở hữu; quy hoạch khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ quyền lợi địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; khu vực khoáng sản và quy định về hoạt động khoáng sản; thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản và đóng cửa mỏ khoáng sản... 
        Thông qua hội nghị này đã giúp cho các đại biểu nắm chắc hơn một số quy định mới trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường, từ đó cùng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này để góp phần thuc đẩy sự phát triển KT - XH trên địa bàn huyện được toàn diện hơn./.
 
Trung Hiếu