Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống truyền hình trực tuyến

Sáng 23/11/2017, Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) (thuộc Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh) tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp huyện, xã năm 2017. 
Tham gia tập huấn có tổng số 43 học viên là cán bộ quản lý hệ thống giao ban trực tuyến cấp huyện và cấp xã (gồm: cán bộ Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng UBND, công chức Văn hóa các xã, thị trấn).
Các học viên được giảng viên của Trung tâm CNTT&TT tỉnh hướng dẫn cách lắp đặt, cài đặt và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến như: cài đặt phần mềm, cấu hình phần mềm; cài đặt loa, micro, camera, cài đặt nâng cao; điểm cầu chính, điểm cầu tham gia cuộc họp; một số chức năng của phần mềm…
Hội nghị nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống và khai thác hiệu quả các tiện ích trên hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã được triển khai đưa vào sử dụng từ đầu năm 2016. Đồng thời, giúp cho cán bộ quản lý hệ thống nâng cao năng lực, tác phong làm việc chuyên nghiệp; từ đó thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao./.
 
Văn Thư