Skip to main content

Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ giai đoạn 2

Chiều 23/11/2017, UBND huyện Yên Thế phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ giai đoạn 2 cho 44 đại biểu là công chức, viên chức các phòng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và công chức văn phòng UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được đại diện Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh hướng dẫn cụ thể cách sử dụng phần mềm theo dõi nhiệm vụ, như: Cách đăng nhập vào phần mềm theo địa chỉ và tài khoản đã cung cấp; nhận nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ phát sinh do Chủ tịch UBND huyện giao; cập nhật tiến độ xử lý, trao đổi với Văn phòng UBND huyện; cập nhật kết quả giải quyết công việc.
Chương trình phần mềm Theo dõi thực hiện nhiệm vụ là chương trình để thực hiện việc quản lý luân chuyển văn bản điều hành thay thế phần lớn quy trình thực hiện luân chuyển công văn theo phương pháp thủ công, trợ giúp việc gửi, nhận văn bản nhanh chóng, tiết kiệm tối đa chi phí cho đơn vị; giúp lãnh đạo theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện công việc, đồng thời chương trình phần mềm này còn là nơi lưu trữ, thư viện tra cứu các văn bản thuận tiện và nhanh hơn. 
Việc sử dụng phần mềm góp phần đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của các đơn vị, kiểm tra, kiểm soát được các công việc được giao. Đây đồng thời cũng là cơ sở để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao trình độ quản lý, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, các quy trình xử lý, theo dõi và giải quyết công việc; kiểm soát công việc cần thực hiện, hỗ trợ phối hợp công tác với các bộ phận khác được nhanh chóng, chính xác; Kho dữ liệu điện tử với lưu lượng lưu trữ lớn phục vụ đủ nhu cầu khai thác thông tin của lãnh đạo, chuyên viên, giảm thiểu chi phí sao chụp văn bản trong hoạt động quản lý và điều hành tại cơ quan; các phương thức, công cụ tiện ích trong hệ thống hỗ trợ các đối tượng người dùng tổng hợp thông tin, kiểm tra, kiểm soát một cách hiệu quả nhất./.
 
Quang Huy