Skip to main content

Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Yên Thế Bình xét các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng năm 2016

Chiều 5/12/2016, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Yên Thế tổ chức họp bình xét, thống nhất danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng trong phong trào thi đua năm 2016. Tới dự có đồng chí Lưu Xuân Vượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thành viên hội đồng thi đua khen thưởng huyện. Đồng chí Vũ Trí Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện chủ trì cuộc họp. 
Trên tinh thần thẳng thắn và khách quan, đồng thời bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động. Qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các mặt công tác được giao… 
Tại cuộc họp, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã thông qua danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị các cấp khen thưởng năm 2016. Qua xem xét thành tích của các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng, các thành viên Hội đồng thi đua đều cơ bản thống nhất tán thành với đề xuất của thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện. Đối với khối Đảng, đoàn thể huyện và các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện có 25 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 36 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 112 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đối với tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị của tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn huyện có 23 cơ quan, đơn vị và 52 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với các xã, thị trấn có 8 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 21 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Bên cạnh đó, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện cũng đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tặng cờ thi đua cho 03 tập thể; công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 11 tập thể thuộc khối Đảng, đoàn thể huyện, khối cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 3 cá nhân; đề nghị chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân và hộ gia đình; đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho hộ ông Nguyễn Ngọc Dung – thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn – là hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2016. 
Việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm nhằm kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương./.
 
Quang Huy