Skip to main content

Hiệu quả việc ứng dụng chữ ký số trong cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, UBND huyện đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, đặc biệt là triển khai ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử. Đây được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy cho các giao dịch điện tử. Đồng thời, giúp cho việc trao đổi thông tin, cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.
Trước kia, các loại văn bản như: thư mời dự hội thảo, hội nghị hay các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách, chế độ trong lĩnh vực lao động… chị Nguyễn Thị Hoa, cán bộ phòng Lao động thương binh xã hội huyện phải mất rất nhiều thời gian để chuyển phát. Thế nhưng từ khi áp dụng chữ ký số, chỉ bằng một vài thao tác đơn giản trên máy tính, văn bản đã được chuyển đến các cơ quan, đơn vị một cách nhanh chóng. 
Chị Nguyễn Thị Hoa - cán bộ Phòng Lao động TB&XH huyện cho biết: “Sau khi được bàn giao ứng dụng chữ kí số, với tư cách là văn thư tôi đã ứng dụng luôn vào việc triển khai văn bản đi. Tất cả các văn bản gửi đi hiện tại của phòng đều sử dụng chữ kí số. Việc sử dụng chữ kí số đảm bảo sự an toàn và tính chính xác cao”.
Không chỉ có phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, đầu năm 2016, xã Đồng Tâm cũng đã triển khai áp dụng chữ ký số. Thay vì tiếp nhận và gửi văn bản thông qua đường công văn, nay các hồ sơ, giấy tờ, văn bản liên quan đều được cán bộ văn phòng gửi qua giao dịch điện tử.…Việc áp dụng chữ ký số không chỉ đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử mà còn góp phần tiết kiệm gần 50% các chi phí về in ấn và chuyển văn bản.
Ông Nguyễn Văn Thành - PCT UBND xã Đồng Tâm nói: “Thông qua việc triển khai chữ kí số tôi thấy có nhiều tiện ích như: đảm bảo thời gina, giảm chi phí hành chính, đảm bảo tính pháp lý và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở về công tác giải quyết các thu tục hành chính”.
Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Xác định được điều này, thời gian qua, huyện Yên Thế đã chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ. Đặc biệt, năm 2016 huyện đã triển khai ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử. Đến nay, 100% các cơ quan thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn, các trường tiểu học và THCS đều sử dụng chữ ký số vào gửi, nhận văn bản điện tử.
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Phó Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện cho biết: “Việc ứng dụng chữ kí số trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt trong giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tăng cường khả năng xác thực của văn bản trong các giao dịch điện tử và từng bước hiện đại hóa hệ thống hành chính, thay thế phương pháp trao đổi văn bản truyền thống. Việc sử dụng chữ kí số còn đảm bảo được an toàn, an ninh và bảo mật cho các giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, qua đó tiết kiệm chi phí gửi nhận văn bản điện tử, đồng thời tăng hiệu suất xử lý công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện”.
Có thể thấy, việc triển khai ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Thế đã cho thấy những hiệu quả bước đầu, giúp cho các văn bản được thực hiện gửi nhận một cách nhanh chóng, công khai và minh bạch, an toàn … Đây cũng là cơ sở để huyện Yên Thế tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng một nền chính quyền điện tử trong thời gian tới./.
                                                      
Quang Huy