Skip to main content

Hiệu quả từ ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính

Trong một xã hội hiện đại, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính sẽ giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, làm cho công tác quản lý nhà nước ngày càng minh bạch và hiệu lực hơn; các tổ chức, công dân dễ tiếp cận với các thông tin và chủ động hơn trong việc thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính.
Trong những năm qua, hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh Bắc Giang nói chung và của huyện Yên Thế nói riêng đã không ngừng được củng cố và phát triển. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang ngày càng trở nên sâu rộng, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, huyện; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức và cá nhân… Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước đã góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm thiểu các quy trình công việc đang được tiến hành theo phương pháp thủ công bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng được xử lý qua mạng Internet.
Đến nay, huyện Yên Thế đã triển khai và ứng dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng mà tỉnh đã triển khai như: Cổng thông tin điện tử (Website) huyện; hệ thống thư điện tử công vụ; phần mềm một cửa điện tử liên thông; phần mềm quản lý văn bản và điều hành; ứng dụng chữ ký số, … đã giúp nâng cao đáng kể chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện.
Hạ tầng công nghệ thông tin cũng được chú trọng đầu tư trang bị từ huyện đến xã, thị trấn, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động tại địa phương. Tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức cấp huyện đạt 1 máy tính/1 cán bộ công chức, viên chức; khối các xã, thị trấn đạt 0,8 máy/cán bộ. 100% cán bộ, công chức cấp huyện có chứng chỉ A, B về CNTT, cấp xã có 94% cán bộ biết sử dụng máy tính và mạng Internet, 65% cán bộ, công chức có chứng chỉ A,B trở lên. Đến nay 100% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước ở cả hai cấp (huyện, xã) đã thực hiện được việc trao đổi thông tin và hồ sơ, văn bản qua hệ thống thư điện tử. Trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước các cấp có ít nhất 90% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được quan tâm thực hiện nâng cao hiệu quả trong quản lý điều hành; phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp huyện đã sử dụng và khai thác hiệu quả, bình quân mỗi năm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện tiếp nhận 5.060 hồ sơ (bao gồm tiếp nhận trực tiếp các các phòng, cơ quan chuyên môn và tiếp nhận tại một cửa điện tử của huyện), qua đó đã giảm chi phí đi lại của công dân và các tổ chức, đồng thời giảm công văn, giấy tờ, tiết kiệm chi phí.
Cổng thông tin điện tử của huyện đã cung cấp trên 50 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (cho phép công dân, doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào dịch vụ như: Gửi - tiếp nhận hồ sơ, tra cứu tình trạng xử lý của hồ sơ, nhận thông báo kết quả xử lý trực tuyến); qua đó đã tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các thủ tục hành chính dễ dàng, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, cải cách bộ máy tổ chức và lề lối làm việc trong hệ thống các cơ quan thuộc UBND huyện; đồng thời, giúp quá trình xử lý hồ sơ được mạch lạc, tuần tự theo quy định, tránh sai sót, rút ngắn thời gian xử lý và tiết kiệm chi phí. Đây không chỉ đơn thuần là công cụ thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, mà còn là mức đánh giá hiệu quả việc minh bạch thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Với những kết quả nêu trên, huyện Yên Thế nhiều năm liền được UBND tỉnh xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT đứng tốp đầu của tỉnh.
Để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tiếp tục được phát triển đồng bộ, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính của huyện; phấn đấu năm 2018, các thủ tục hành chính liên quan tới cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản; 100% các văn bản, tài liệu chính thức (trừ văn bản mật, tài liệu mật) được quét lưu dưới dạng điện tử và cập nhật vào hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp; 100 % các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn được cung cấp tài khoản phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn xử lý công việc trên mạng máy tính thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của cơ quan; tỷ lệ số thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết trực tuyến qua mạng mức độ 3 đạt từ 100%, mức độ 4 đạt từ 10% trở lên; gửi nhận hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính. 
Cùng với đó, UBND huyện sẽ chỉ đạo bổ sung các quy chế, quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin; xây dựng quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử; quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức  tốt, ổn định trong công tác, nhằm đảm bảo các hệ thống thông tin đã đầu tư được hoạt động liên tục; thường xuyên rà soát, đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng kịp thời. Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về các lợi ích trong việc khai thác thông tin từ các sản phẩm công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Có những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước góp phần thực hiện tốt cải cách nền hành chính trên địa bàn huyện./.
 
Thanh Phương