Skip to main content

Hiệu quả phần mềm một cửa điện tử liên thông trong cải cách hành chính

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch. Những năm qua, UBND huyện Yên Thế đã triển khai ứng dụng mô hình "một cửa - một cửa điện tử liên thông tại các xã, thị trấn. Việc ứng dụng mô hình một cửa liên thông và điện tử liên thông đã giúp các xã, thị trấn, cơ quan chuyên môn giải quyết các thủ tục hành chính đúng thời gian, minh bạch và tránh phiền hà cho nhân dân đến giải quyết hồ sơ, công việc.
Trước đây, khi có các vấn đề thắc mắc liên quan đến lĩnh vực điện, ông Vũ Hoàng Nam phải xuống tận điện lực Yên Thế để hỏi cũng như giải quyết các thủ tục liên quan. Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi đáng kể từ tháng 10/2018, khi mà ngành điện trực tiếp cử cán bộ trực và giải quyết các thủ tục liên quan tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Yên Thế.
Ông Vũ Hoàng Nam, Thôn Liên Cơ, xã Đồng Tâm chia sẻ: “Từ khi triển khai mô hình một cửa - một cửa điện tử liên thông tôi thấy thuận tiện. Trong một buổi tôi có thể tranh thủ làm các công việc gia đình, sau đó mới đến bộ phận một cửa để giải quyết công việc vì không tốn thời gian chờ đợi”.
Anh Ngô Tiến Dũng, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện cho biết: “Khi mà Điện lực Yên Thế cử cán bộ trực giải quyết công việc tại bộ phận một cửa huyện thì khách hành có thể vừa làm công tác thông tin kinh doanh, sau đó kiểm tra ngay lại các thủ tục đăng kí nên rất thuận lợi”.
Để tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp đến giao dịch, thời gian qua, UBND huyện đã chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm tại bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn; tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, huyện đã triển khai mô hình "một cửa - một cửa điện tử liên thông" từ huyện đến xã. Hiện 100% các xã, thị trấn đã thực hiện liên thông với huyện trong giải quyết thủ tục hành chính.
Ông Hoàng Văn Trường, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết: “Thực hiện chủ trương của huyện, UBND xã Tân Hiệp đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là cải cách hệ thống một cửa điện tử liên thông, đồng thời niêm yết công khai các văn bản quy định của pháp luật, từ đó giúp người dân hiểu và thực hiện một cách đầy đủ hơn”.
Việc triển khai mô hình một cửa, một cửa điện tử liên thông từ huyện đến xã đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Các thủ tục hành chính từng bước được đơn giản hóa, đồng bộ, thống nhất và hoàn thiện trên tất cả các lĩnh vực, phát huy được hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, hạn chế tối đa tiêu cực… Đây cũng là cơ sở để huyện Yên Thế tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng một chính quyền điện tử trong tương lai./.
 
Quang Huy