Skip to main content

Hiệu quả bước đầu của việc nhất thể hoá Bí thư kiêm Chủ tịch

Với tinh thần cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cuối tháng 10/2017, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã chỉ đạo thí điểm thực hiện nhất thể hóa thành công chức danh Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện Yên Thế và huyện Việt Yên. Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, bước đầu mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
Ngày 25-10-2017, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết chỉ rõ: Thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị, ở Trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, ở địa phương trực tiếp là Ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh. 
Sau khi Nghị quyết ban hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã chỉ đạo thí điểm thực hiện nhất thể hóa thành công chức danh Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện Yên Thế và huyện Việt Yên. Qua hơn 3 tháng triển khai thực hiện, khi Bí thư Huyện uỷ đồng thời là chủ tịch UBND huyện đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, giúp cấp ủy trực tiếp nhận thông tin về việc điều hành của UBND huyện được chính xác, kịp thời, tạo điều kiện tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, từng bước khắc phục hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm giữa cán bộ khối UBND với cán bộ khối Đảng, đoàn thể; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Sau khi triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Huyện ủy kiêm chủ tịch UBND huyện, chúng tôi đã có những bước điều chỉnh phù hợp. Thứ nhất: chế độ giao ban chúng tôi thực hiện lồng ghép; thứ hai: việc phân công, phân nhiệm giữa các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo Ủy ban cũng có sự điều chỉnh, tăng cường trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên việc nhất thể hóa cũng gặp khó khăn, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực. Việc này chúng tôi đặc biệt lưu ý, coi trọng, các nội dung giao ban đều đưa ra bàn bạc tập thể”.
Yên Thế là một trong những Đảng bộ điển hình của tỉnh Bắc Giang triển khai thí điểm nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Hiện nay, toàn huyện có 21 chi bộ nhất thể hoá Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban công tác mặt trận, chi uỷ viên có thể kiêm công an viên… Hai mươi năm qua, đồng chí Lê Hữu Thắng là trưởng thôn Chẽ, xã Phồn Xương; hơn 3 năm đảm nhận nhiệm vụ Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Được nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng chí Thắng đã có nhiều đóng góp xây dựng chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhiều năm liền được công nhận chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. 
Đồng chí Vũ Văn Thanh, Đảng viên Chi bộ thôn Chẽ, xã Phồn Xương tâm sự: “Từ khi thực hiện nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện nhanh gọn, kịp thời, giảm bớt khâu trung gian. Qua đó tạo thuận lợi cho bà con nhân dân trong sản xuất, kinh doanh cũng như hoạt động của các tổ chức quần chúng trong thôn”.
Sau khi đồng chí Thắng đảm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn từ năm 2015. Đây cũng là thời điểm địa phương được UBND huyện chọn là xã triển khai xây dựng Nông thôn mới. Khối lượng công việc là rất lớn, tuy nhiên các tiêu chí để xây dựng NTM ở địa phương được chi bộ triển khai đồng bộ từ chi bộ đến các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân công khai, dân chủ, nên đã huy động được sự đồng lòng của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, nhân dân trong thôn đã hiến trên 3.000m2 đất ở, đất ruộng và hơn 500 triệu đồng đối ứng, hàng ngàn ngày công lao động; cùng với nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương, năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xã Phồn Xương được công nhận xã đạt chuẩn NTM.
Đồng chí Lê Hữu Thắng, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Chẽ, xã Phồn Xương chia sẻ: “Thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tôi thấy có nhiều thuận lợi, như trong công tác điều hành Ban công tác mặt trận, các đoàn thể trong thôn và toàn thể nhân dân, khi có Nghị quyết thì sẽ triển khai thực hiện luôn, nhanh gọn, hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay phụ cấp cho trưởng thôn quá thấp, hơn nữa sau này cũng không có chế độ gì khác, vì vậy chúng tôi rất mong được sự quan tâm, tạo điều kiện của nhà nước để chúng tôi có thể yên tâm công tác, phục vụ nhân dân”.
Đồng chí Nguyễn Văn Thế, Phó Bí thư Thường trực đảng uỷ xã Phồn Xương cho biết: “Tôi ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các đồng chí là Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Các đồng chí lĩnh hội tinh thần, chủ trương, kế hoạch, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về triển khai trong chi bộ một cách kịp thời, đồng bộ. Công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh gọn”.
Thực tế cho thấy, mô hình Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở huyện có cơ cấu bộ máy gọn nhẹ, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến chỉ đạo thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy, ban lãnh đạo thôn nắm toàn diện tình hình chung, tiếp thu kịp thời tinh thần chỉ đạo của cấp trên, giải quyết nhanh vấn đề phát sinh tại cơ sở, qua đó tiết kiệm thời gian hội họp, phát huy tối đa năng lực của người đứng đầu thôn, bản, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương. Cùng với việc tập trung triển khai có hiệu quả mô hình Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, đầu tháng 1 năm 2018 Ban thường vụ Huyện uỷ Yên Thế đã chỉ đạo thí điểm thực hiện nhất thể hóa thành công chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Gồ. Được biết trước khi đảm nhiệm chức danh này, đồng chí Phạm Xuân Dương đã có 25 năm công tác, từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phồn Xương, Phó ban tổ chức Huyện ủy, chủ tịch Hội Nông dân huyện; sau đó đồng chí được Ban thường vụ Huyện uỷ luân chuyển từ huyện về làm Bí thư Đảng uỷ thị trấn Cầu Gồ.
Đồng chí Phạm Xuân Dương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Gồ chia sẻ: “UBND thị trấn Cầu Gồ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: thứ nhất, sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ theo đúng năng lực sở trường, có phẩm chất đạo đức, uy tín của người cán bộ, đảm bảo có bộ máy quản lý tinh gọn nhưng vẫn đầy đủ các chức danh thực hiện các nhiệm vụ. Thứ hai, tập trung chỉ đạo sản xuất, chỉnh trang đô thị, làm cho diện mạo thị trấn văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp”
Do có kinh nghiệm ở nhiều vị trí công tác nên sau hơn 1 tháng đồng chí Dương đảm nhiệm nhiệm vụ Bí thư Đảng uỷ - kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Gồ thì mọi công việc chỉ đạo điều hành, ban hành các nghị quyết đã được triển khai nhanh chóng, kịp thời; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; hoạt động một cửa được thực hiện hiệu quả hơn; công tác chỉnh tranh đô thị, vệ sinh môi trường được thực hiện nề nếp; công tác tổ chức cán bộ cũng được sắp xếp hiệu quả và khoa học hơn.
Đồng chí Nguyễn Hữu Phùng, Bí thư chi bộ phố Cả Trọng, thị trấn Cầu Gồ bày tỏ: “Việc nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm chủ tịch UBND thị trấn Cầu Gồ được thực hiện trong một thời gian ngắn đã giúp công việc được triển khai nhanh hơn, đồng bộ hơn. Vì vậy, toàn thể đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ”.
Có thể nói sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện nhất thể hoá Bí thư Huyện uỷ kiêm Chủ tịch UBND huyện bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Ngoài việc quyết tâm triển khai thực hiện của ban chấp hành Đảng bộ huyện thì cá nhân đồng chí Bí thư huyện uỷ kiêm Chủ tịch UBND huyện có vai trò rất lớn, bởi vì khối lượng công việc tăng gấp đôi. Tuy nhiên trước khi đảm nhiệm ở vị trí này đồng chí Vũ Trí Hải là Phó Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện nên đồng chí đã nắm chắc tình hình địa phương, tiếp cận công việc nhanh; chỉ đạo, điều hành công việc linh hoạt giúp bộ máy làm việc của Huyện uỷ, UBND huyện triển khai các nhiệm vụ đồng bộ, hiệu quả hơn. 
Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Chúng tôi đăng kí nhiệm vụ trọng tâm với Ban thường vụ Tỉnh ủy, theo đó chúng tôi sẽ tiến hành nhất thể hóa đối với 1 đến 2 xã là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND. Hiện nay chúng tôi đã triển khai thực hiện xong đối với thị trấn Cầu Gồ. Có thể nói, sau hơn 3 tháng triển khai đến nay đã mang lại hiệu quả tích cực”.
Những công việc và nhiệm vụ ở phía trước còn nhiều, với muôn vàn khó khăn thách thức. Tuy nhiên từ những kết quả thực hiện ban đầu trong việc nhất thể hoá Bí thư Huyện uỷ kiêm Chủ tịch UBND huyện; Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; Bí thư Đảng uỷ kiêm chủ tịch UBND ở Yên Thế là tiền đề để tập thể Ban chấp hành đảng bộ huyện thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương (khóa XII); sắp xếp xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.
 
Quang Huy