Skip to main content

Yên Thế triển khai công tác diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018

Sáng ngày 07/11/2018, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung chuẩn bị cho công tác diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã năm 2018.
      Theo kế hoạch cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 15/11, tại xã Xuân Lương và xã Đồng Vương. Trên cơ sở kế hoạch, nội dung đã được phê duyệt, tại hội nghị này các đại biểu đã tập trung thảo luận thông qua các quyết định thành lập ban tổ chức, Tổ đảm bảo diễn tập; nội dung các giai đoạn diễn tập. 
Với phương châm đưa cuộc diễn tập đảm bảo sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, thông qua đó nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố cháy rừng xảy ra./.
 
Trung Hiếu