Skip to main content

Yên Thế tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Sáng ngày 27/12/2018,  Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện Yên Thế đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã thu được trong năm 2018 tại thao trường Hồ Chuối xã Phồn Xương.
Số lượng tiêu hủy gồm: 25 khẩu súng tự chế, 1 bộ kích điện và 1 dùi cui. Số lượng này được Công an huyện Yên Thế thu giữ thông qua công tác kiểm tra hành chính cũng như tuyên truyền, vận động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân tự giác giao nộp từ đầu năm đến nay.
Toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ trên, sau khi kiểm tra phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Đây là việc làm thường niên của huyện Yên Thế kể từ khi Thông tư số 31/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Công ban hành./.
 
       Thanh Luân