Skip to main content

Yên Thế phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo

Chiều ngày 10/4/2018, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với UBND huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ phụ trách công tác tôn giáo các xã, thị trấn; chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện và Bí thư chi bộ, trưởng thôn ở các xã Hương Vĩ, Đông Sơn và xã Đồng Lạc.
        Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ban Tôn giáo tỉnh giới thiệu nội dung liên quan đến Luật tín ngưỡng, tôn giáo như: sự cần thiết phải ban hành Luật; những điểm mới cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo… 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, gồm 9 chương, 8 mục, 68 điều, trong đó nội dung bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo hoạt động tôn giáo tín ngưỡng phù hợp với điều kiện chính trị, xã hội của Việt Nam. 
Thông qua hội nghị, giúp cho cán bộ làm công tác tôn giáo, các chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện nắm bắt được các nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo để gương mẫu thực hiện theo đúng pháp luật và tuyên truyền, vận động tín đồ tuân thủ nghiêm túc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương./.
 
Trung Hiếu