Skip to main content

Yên Thế phấn đấu giảm từ 2% đến 5% số người nghiện ma túy so với năm 2016

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng PTTDBVANTQ huyện Yên Thế đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống ma túy năm 2017.
Theo đó, mục tiêu đặt ra là tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm ma túy; rà soát, triệt xóa các tụ điểm hoạt động ma túy, không để hình thành các tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn. Tăng từ 5% đến 7% số vụ khởi tố hình sự về hành vi phạm tội về ma túy so với năm 2016. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2015 – 2020. Phấn đấu giảm từ 2% đến 5% số người nghiện ma túy so với năm 2016; 100% người nghiện được quản lý, theo dõi sau cai. Tiếp tục giữ vững các xã không có tệ nạn ma túy, giảm dần tệ nạn ma túy tại các xã phức tạp, không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy hoặc lợi dụng các danh nghĩa hợp pháp để trồng và sản xuất trái phép ma túy, phát hiện và triệt phá 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép. Giảm từ 2% đến 5% số xã, thị trấn có tệ nạn ma túy so với năm 2016.
Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, các ngành, cơ quan, đoàn thể huyện và BCĐ các xã, thị trấn cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm mà BCĐ huyện yêu cầu, đó là:
Triển khai đồng bộ các hình thức thông tin, tuyên truyền giáo dục về tính chất, hậu quả tác hại của tệ nạn ma túy; các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCMT. Tập trung ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các đối tượng là học sinh, đồng bào các dân tộc thiểu số và nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên, đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở.
Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh triệt xóa các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các đơn vị để ngăn chặn từ xa hoạt động của các đối tượng ma túy; tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động ở các địa bàn trọng điểm về ma túy để giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.
Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, triệt xóa diện tích trồng cây có chứa chất ma túy. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ma túy để phòng ngừa việc sử dụng tiền chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vào các hoạt động phạm tội về ma túy.
Chỉ đạo triển khai tập trung đồng bộ các mặt công tác phòng chống ma túy ở các xã, thị trấn; phát huy trách nhiệm của các cấp các ngành, các lực lượng tham gia phòng chống ma túy trong đó lực lượng công an là nòng cốt.
Quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy; tổ chức cho người nghiện ma túy khai báo tình trạng nghiện và đăng ký các hình thức điều trị, cai nghiện phù hợp. Đa dạng hóa các hình thức cai nghiện ma túy, cả bắt buộc và tự nguyện. Tiếp tục xã hội hóa công tác cai nghiện; mở rộng chương trình điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; giảm tỷ lệ tái nghiện và phòng ngừa tái nghiện, giảm hại do ma túy gây ra.
Thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy là góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.
 
Như Hoa