Skip to main content

Yên Thế khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2018

 Sáng ngày 30/10/2018, tại xã An Thượng, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Yên Thế đã tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ Cụm xã năm 2018. Dự buổi diễn tập có đồng chí Đại tá Dương Văn Đoàn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo Ban CHQS huyện, Công an huyện, thành viên BCĐ, đạo diễn diễn tập huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn Cụm phí đông và cụm trung tâm huyện.
        Với đề mục: “Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu”. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã An Thượng năm 2018 gồm 3 giai đoạn, với 7 nội dung chính. Giai đoạn 1: Chuyển hoạt động của xã An Thượng vào các trạng thái quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Tổ chức thực hành chiến đấu phòng thủ, với thành phần tham gia diễn tập gồm: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trưởng, bí thư chi bộ, trưởng các thôn trong xã. 
Trong khung thời gian 1,5 ngày, xã An Thượng đã lần lượt diễn tập các nội dung xử lý tình huống A2 theo kế hoạch. Ở phần diễn tập vận hành cơ chế 02, xã đã tổ chức tốt các hội nghị như: Đảng ủy xã ra Nghị quyết, chủ trương, biện pháp lãnh đạo chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Trong phần vận hành cơ chế đã thể hiện rõ Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành, đoàn thể thực hiện chức năng tham mưu. Các cuộc họp diễn ra đúng quy trình, nội dung đánh giá rõ tình hình địch, tình hình ta; về thuận lợi, khó khăn, sát với thực tiễn địa phương. Các thành viên trong hội nghị đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tham mưu, đề xuất chủ trương cũng như biện pháp thực hiện các nhiệm vụ và vai diễn của mình. 
        Thông qua diễn tập, nhằm tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Thông qua diễn tập còn nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở; khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch chiến đấu phòng thủ ở xã, thị trấn. Phát huy hiệu quả sức mạnh của lực lượng vũ trang và toàn dân trong việc chủ động phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó với chiến tranh xâm lược, bảo vệ vững chắc địa bàn. Ngày 31/10 xã An Thượng tổ chức diễn tập thực binh: Trung đội dân quân cơ động đánh chiếm lại mục tiêu khi có bạo loạn vũ trang./.
 
Trung Hiếu