Skip to main content

Yên Thế chi trả chế độ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/11/2018, Ban chỉ đạo 24 huyện Yên Thế tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
Trong đợt này, huyện Yên Thế đã chi trả cho 580 đối tượng với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Đây là lần thứ 3 trong năm nay huyện Yên Thế tiến hành chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài số tiền được nhận, tất cả các đối tượng này cũng được trao giấy chứng nhận tham gia công dân hỏa tuyến, được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước là được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hưởng tiền mang táng phí khi qua đời.
Do làm tốt công tác chuẩn bị, đợt chi trả diễn ra nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng, bảo đảm an toàn mọi mặt. Việc chi trả trợ cấp 1 lần cho các đối tượng theo Quyết định  49/2015 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những đóng góp to lớn của các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, bù đắp phần nào những cống hiến hi sinh của họ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc./.
                                                                     
                                                                                   Văn Sáu