Skip to main content

Xã Phồn Xương gắn huấn luyện với công tác dân vận

Xác định công tác huấn luyện dân quân là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo Ban CHQS xã làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác huấn luyện. Bên cạnh đó, góp phần đảm bảo tình hình trật tự xã hội tại địa phương, lực lượng dân quân xã còn tích cực tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, chủ động phối hợp chặt chẽ với các các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với nhân dân dọn vệ sinh môi trường, phát quang hành lang các trục đường giao thông, trung tâm nhà văn hóa, tu sửa, củng cố các công trình phúc lợi, tổ chức giúp đỡ các gia đình chính sách chăm sóc vườn cây…
Sự đóng góp của lực lượng dân quân trong công tác huấn luyện và dân vận đã phát huy tốt truyền thống với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, tạo nên sự gắn bó khăng khít mối đoàn kết quân – dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương./.
 
                                                                              Nguyễn Xuân Hưởng