Skip to main content

UBMTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí

       Sáng ngày 6/12/2018, tại Hội trường UBND huyện Yên Thế, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí cho 130 đại biểu là phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp xã, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư.
        Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện UBMTTQ tỉnh và Sở Tư Pháp phổ biến tình hình tham nhũng tại Việt Nam và một số nước trên thế giới; mục đích, ý nghĩa của việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; các hành vi tham nhũng theo quy định luật phòng chống tham nhũng, lãng phí; nguyên tắc xử lý tham nhũng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. 
        Việc tuyên truyền phổ biến luật nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngay từ cơ sở./.  
 
Trung Hiếu