Skip to main content

Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

Nhằm tuyển chọn những thanh niên ưu tú có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, không vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an để bố trí nhiệm vụ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công an huyện Yên Thế vừa triển khai KH số 565 ngày 29/10/2018 về Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019.
Đối tượng tuyển chọn: Nam công dân nước CHXHCNVN, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở xã, thị trấn nơi thường trú; độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; Công dân được đào tạo trình đọ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Ưu tiên người có độ tuổi tuyển chọn từ thấp đến cao.
Tuyển cho các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chỉ tuyển công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi. thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 3 năm (36 tháng).
Chỉ tiêu nhập ngũ 17 công dân, dự bị 4 công dân. Thời gian nhập ngũ dự kiến từ 20/02/2019 đến 24/02/2019.
Công dân được tuyển chọn phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
Về chính trị: Có lý lịch rõ ràng, là đảng viên Đảng cSVN hoặc đoàn viên Đoàn TNCSHCM; Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không có tiền án tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; Bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND theo quy định của Bộ trưởng Bộ công an.
Về phẩm chất đạo đức: Có tư cách tố, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. Về trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT
Về sức khỏe: Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không có các vết trổ, xăm trên da; không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. có chiều cao từ 1m62, cân nặng từ 47kg trở lên. Riêng công dân tuyển chọn cho Bộ Tư lệnh cảnh vệ chiều cao từ 1m65, cân nặng 52kg trở lên.
Danh sách khám tuyển nghĩa vụ tham gia CAND gửi Công an huyện (qua Đội Tổng hợp) trước ngày 09/11/2018. Điện thoại liên hệ: 0204 3534 002 hoặc đ/c Ninh: 0982 801 197./.
 
Minh Như