Skip to main content

Trung tâm y tế huyện điều trị Methadone cho người nghiện đạt hiệu quả

Cơ sở điều trị Methadone được thành lập khai trương và khởi liều điều trị cho 06 bệnh nhân từ ngày 28/9/2015 tại Trung tâm Y tế huyện. Đến nay, đã tổ chức thu dung và điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho 184 bệnh nhân đạt 123% KH. Trong đó  chỉ tiêu được giao là 150 bệnh nhân. 
Hiện tại Trung tâm Y tế huyện đang duy trì uống thuốc hàng ngày cho 109  bệnh nhân: Trong đó có 14 bệnh nhân chuyển, 61 bệnh nhân bỏ điều trị và  68 bệnh nhân có địa chỉ thường trú tại huyện Yên Thế, còn lại là bệnh nhân có hộ khẩu thường trú tại các huyện: Tân Yên, Lạng Giang (Bắc Giang), Phú Bình (Thái Nguyên), Hữu Lũng (Lạng Sơn). 
Trong quá trình thực hiện cơ sở luôn tuân thủ thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế. Trung tâm y tế Yên Thế thường xuyên được sự hỗ trợ về chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc giang và Cục phòng chống HIV/AIDS do vậy chất lượng hoạt động luôn được duy trì thực hiện đạt hiệu cao. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, chính quyền địa phương sở tại đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và tại cơ sở điều trị ./.
 
Chu Hoa