Skip to main content

Triển khai nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân năm 2018

Sáng 08/5/2018, BCĐ Phòng không nhân dân (PKND) huyện Yên Thế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác PKND huyện năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ PKND huyện chủ trì hội nghị.
Theo đánh giá, năm 2017, công tác PKND của huyện đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Việc tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PKND được tổ chức thực hiện nghiêm túc. BCĐ PKND các cấp được kiện toàn, các lực lượng phòng không được tổ chức xây dựng theo quy định và hoạt động hiệu quả. Các mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu phòng không được quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ phòng không được đảm bảo theo kế hoạch. Năm 2017, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Đồng Tâm và thị trấn Cầu Gồ diễn tập chiến đấu phòng thủ, trong đó có gắn nội dung PKND đạt kết quả tốt, được UBND huyện và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Năm 2018, BCĐ PKND huyện phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch công tác PKND và hoạt động của cơ quan thường trực BCĐ huyện nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động công tác PKND; phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo, điều hành của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác này; đưa hoạt động công tác PKND ở các cơ quan, địa phương, đơn vị vào nề nếp, có chiều sâu; tham mưu, đề xuất tốt với Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ công tác PKND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trong tình hình mới.
Cũng tại hội nghị, BCĐ PKND huyện đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, triển khai quy chế hoạt động của BCĐ, kế hoạch làm công tác chuẩn bị phục vụ BCĐ PKND Trung ương kiểm tra công tác phòng không năm 2018./.
 
Văn Thư