Skip to main content

Tra cứu thông tin trên Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, một liệt sĩ

Trải qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, đã có hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta anh dũng hy sinh. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, giải pháp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng và tôn tạo nhiều công trình tưởng niệm… Đã thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong cả nước; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước đối với các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.
Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là công việc chúng ta đã và đang làm nhiều năm nay; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, song cũng cần kiên trì, quyết liệt, khoa học, bài bản hơn, với trách nhiệm cao nhất, với tấm lòng biết ơn vô hạn các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc; thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa" của dân tộc ta.
Với ý nghĩa đó, ngày 15/5/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, ngày 27/7/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1237/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Đề án 1237). Theo đó, hiện nay Cổng Thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng đã chính thức vận hành 24/24h có tên miền là http://thongtinlietsi.gov.vn. 
Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ  là hệ thống ứng dụng đầu tiên được xây dựng và phát triển với mục tiêu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đến với người dân; cập nhật, bổ sung và kiểm soát tính chính xác của các thông tin hiện tại do Cục Người có công - Bộ LĐTB&XH đang quản lý và sử dụng. 
Cổng thông tin điện tử tra cứu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cung cấp thông tin chi tiết về liệt sĩ (thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, ảnh mộ liệt sĩ...); mộ liệt sĩ (tra cứu theo danh sách; tìm kiếm theo trường thông tin;  tìm kiếm trực quan trên bản đồ GIS) và nghĩa trang liệt sĩ (sơ đồ/bản đồ nghĩa trang liệt sĩ) trên cơ sở dữ liệu đã được số hóa. Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ không chỉ góp phần chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, mà còn là nghĩa cử tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước. Thông qua Cổng thông tin điện tử, khoảng cách địa lý giữa thân nhân liệt sĩ với mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ cũng được rút ngắn đáng kể. Đặc biệt, với những thân nhân, gia đình liệt sĩ không có điều kiện đến tận các nghĩa trang để thăm mộ thì có thể vào Cổng thông tin để thăm viếng, tưởng niệm phần mộ liệt sĩ ngay tại gia đình.
Cổng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ gồm có 6 phân hệ chính: Trang chủ, Trang Tin tức, Bản đồ nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, Tra cứu thông tin mộ liệt sĩ, Quản lý thông tin phản hồi về mộ liệt sĩ và Quản trị hệ thống. Trong đó, nội dung hiển thị trên Cổng thông tin về danh sách các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước được phân chia rõ đến tận quận/huyện thuộc các tỉnh/thành phố; Bản đồ chỉ đường đến nghĩa trang; Hình ảnh tổng quan của nghĩa trang; Sơ đồ khu mộ trong nghĩa trang; Danh sách mộ, hình ảnh từng ngôi mộ trong nghĩa trang. 
Trên Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ có chức năng tìm kiếm nghĩa trang, nếu thân nhân liệt sĩ chỉ có thông tin nghĩa trang thì có thể vào chức năng này tìm nghĩa trang, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị ra sơ đồ các khu mộ trong nghĩa trang và có thể từ đó tra cứu thông tin của từng ngôi mộ.
Với dữ liệu thông tin, hình ảnh chính xác về từng phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, đồng thời cung cấp cho các cơ quan chức năng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên cơ sở dữ liệu đã được tích hợp; tiếp nhận và xử lý các yêu cầu lấy thông tin liệt sĩ của thân nhân liệt sĩ, trao đổi thông tin liệt sĩ… Người dân có thể vào trang tin này để cung cấp thông tin về liệt sĩ cho cơ quan chức năng; thân nhân liệt sĩ có thể gửi yêu cầu lấy thông tin về liệt sĩ./.
 
                                                     Thanh  Phương