Skip to main content

Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”

Ban ATGT huyện vừa triển khai KH số 28 ngày 5/6/2018 về Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” trên địa bàn huyện Yên Thế.
Theo đó, 100% các em học sinh lớp 1 năm học 2018 – 2019 trên địa bàn huyện được nhận mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn quốc gia và đội mũ bảo hiểm khi đến trường bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Thời gian tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm được tổ chức trong Lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019 tại tất cả các trường Tiểu học trong huyện.
Để chương trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng; Ban ATGT huyện yêu cầu Phòng giáo dục – đào tạo, các trường tiểu học, các cơ quan ban ngành đoàn thể, ban ATGT các xã, thị trấn thực hiện các bước theo quy định: từ việc cung cấp thông tin, lập danh sách, đến việc tiếp nhận, trao tặng mũ và xác nhận thông tin đảm bảo trình tự; tổ chức chiến dịch truyền thông về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông nhằm tạo được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội; Đồng thời, tổ chức tuần tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.
 Thông điệp truyền thông của chương trình là: Trẻ em phải được đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ; Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ chính mình.
Mục đích của chương trình là nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; góp phần thực hiện chủ đề năm An toàn giao thông 2018 “An toàn giao thông cho trẻ em”./.
 
Minh Như