Skip to main content

Tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4

Hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4” do Liên hợp quốc phát động năm 2017 với chủ đề “Tốc độ”; ngày 11/4/2017, Ban an toàn giao thông (ATGT) huyện đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-BATGT tổ chức Tuần lễ ATGT đường bộ lần thứ 4 do Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Tốc độ”, thời gian từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2017.
Theo đó, trong Tuần lễ ATGT đường bộ, các đơn vị thành viên Ban ATGT huyện, MTTQ và các đoàn thể, Ban ATGT các xã, thị trấn tập trung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Tuần lễ ATGT đường bộ lần thứ 4; tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý tốc độ phương tiện cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông; các chế tài xử phạt; nguy cơ, hậu quả tai nạn giao thông do vi phạm tốc độ; cách phòng, tránh tai nạn giao thông có nguyên nhân từ vi phạm tốc độ; kết quả xử lý vi phạm tốc độ. Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, cổ động trực quan và trực tiếp trong cộng đồng; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo với chủ đề “Tốc độ”. 
Khẩu hiệu tuyên truyền trong Tuần lễ bao gồm: “Hưởng ứng Tuần lề an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4” do Liên hợp quốc phát động”, “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe”, “Không vượt quá tốc độ quy định”, “ Nhanh một phút- Chậm cả đời”, “Phía trước tay lái là cuộc sống”. Tăng cường tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng; rà soát công tác tổ chức giao thông và điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo tốc độ trên phạm vi toàn huyện; Tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về tốc độ trên toàn huyện, sau đó duy trì thường xuyên theo kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự ATGT đường bộ; Tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ triển khai thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tốc độ. Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định pháp luật về trật tự ATGT.
Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ được triển khai đồng loạt, hiệu quả trên địa bàn huyện, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hình thành thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về tốc độ của người điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông đường bộ, từ đó giảm tai nạn giao thông có nguyên nhân từ tốc độ./.
 
Minh Như