Skip to main content

Tiêu hủy vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thực hiện Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 31/5/2012 của Bộ công an quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Sáng 18/12/2017, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện Yên Thế đã tổ chức tiêu huỷ toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu gom được trong năm 2017 tại thao trường Hố Chuối xã Phồn Xương. 
Theo đó, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và thu hồi được 29 khẩu súng tự chế (súng cồn), 02 gậy điện, 01 kích điện và 06 kiếm, phớ các loại. 
Toàn bộ số vũ khí  trên, sau khi kiểm tra phân loại đã được tiến hành tiêu huỷ theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu huỷ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu giữ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thu hồi tiếp theo./.
 
Quang Huy