Skip to main content

Tiếp tục duy trì hơn 334 mô hình, tổ, CLB đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Yên Thế đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn phát động mạnh mẽ phong trào tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tích cực vận động quần chúng nhân dân chủ động tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy và tham gia quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư. Chỉ đạo rà soát, đánh giá tiêu chí địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để có kế hoạch chuyển hóa hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn huyện.
Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy” tại 21/21 xã, thị trấn; kết quả theo báo cáo, đến nay đã có 4 xã duy trì không có tệ nạn và người nghiện ma túy.
Đặc biệt, Ban chỉ đạo huyện thường xuyên quan tâm xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình, tổ, CLB đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay, địa phương đã duy trì hơn 334 mô hình, tổ, CLB đảm bảo an ninh trật tự. Tính riêng năm 2018, đã chỉ đạo ra mắt mô hình nhà trường an toàn về an ninh trật tự tại trường THPT Mỏ Trạng; phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) xây dựng mô hình tự quản tại Công ty TNHH May Bắc Giang; chỉ đạo các địa phương thành lập mới 4 mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại các xã: Đồng Vương, Đồng Tiến, An Thượng, Tam Tiến; duy trì có hiệu quả hoạt động các cụm an ninh giáp ranh giữa các xã của huyện Yên Thế với các xã của huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), huyện Lạng Giang, Tân Yên (tỉnh Bắc Giang), được các địa phương, đơn vị đánh giá cao.
Cùng với đó, lực lượng Công an huyện đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện hướng dẫn lực lượng công an và quân sự các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả Nghị định số 133 năm 2015 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp, các vụ tụ tập gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Tiếp tục củng cố lực lượng công an các xã, thị trấn; triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an thị trấn Cầu Gồ và thị trấn Bố Hạ theo chỉ đạo của cấp trên, bước đầu đã giải quyết được một số vấn đề về an ninh trật tự tại địa phương, được người dân ghi nhận và đánh giá cao…/.
 
Văn Thư