Skip to main content

Thi đua đột vào khâu yếu, việc khó

Trong những năm qua, Phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Thế không ngừng đổi mới và phát triển, trực tiếp góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Điểm nổi bật là Phong trào TĐQT đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, tập trung đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, việc khó, giành những thành tích mới trên các lĩnh vực công tác.
Thượng tá Lê Mạnh Kha, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Phong trào TTDQT, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện đã quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT đến mọi cán bộ, chiến sĩ, xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Từ phong trào thi đua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lành đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Quốc phòng, quân sự địa phương.
Công tác huấn luyện được thực hiện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với  bộ đội thường trực và dự bị động viên, “Thiết thực, hiệu quả, chất lượng” đối với lực lượng DQTV bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và thực tế ở địa phương. Trong huấn luyện chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, gắn công tác huấn luyện với công tác rèn luyện kỷ luật. Hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chất lượng tuyển quân ngày càng cao. Xây dựng lực lượng DQTV theo hướng vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý, kiện toàn đầy đủ các chức danh theo quy định. Công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân đạt 100% chỉ tiêu, kế hoạch.
Phong trào TĐQT góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, công tác vận động quần chúng, phát huy tốt vai trò trong xây dựng cơ sở chính trị địa phương, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham gia cơ sở chính trị, xây dựng và bảo vệ địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương, tiến hành tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. tham mưu triển khai có hiệu quả các quyết định, thông tư của Chính phủ về chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, chính sách.
Qua phong trào thi đua, LLVT huyện đã có nhiều tập thể, cá nhân được cấp trên khen thưởng. Đây là tiền đề quan trọng để LLVT huyện Yên Thế đưa Phong trào TĐQT lên tầm cao mới, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.
 
                                                                        Văn Sáu