Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng 29/8/2017, tại hội trường UBND huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyển phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho các báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật.
Dự buổi tập huấn có tổng số hơn 150 học viên là báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Các học viên được giảng viên của Sở Tư pháp tỉnh truyền đạt các nội dung chính gồm: khái niệm, đặc điểm, mục đích, ý nghĩa của PBGDPL; kỹ năng PBGDPL; phương thức tổ chức một số hình thức tuyên truyền miệng pháp luật; kỹ năng lồng ghép PBGDPL vào hoạt động tư vấn pháp luật; đồng thời, giới thiệu một số văn bản có liên quan đến PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật…
Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng của các báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật trong huyện; từ đó áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao./.
 
Văn Thư