Skip to main content

Tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2017

Sáng ngày 27/6/2017, Ban chỉ đạo liên ngành huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Dự hội nghị có 140 đồng chí thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện và Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các xã, thị trấn, cùng cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm của Trung tâm Y tế huyện.
Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung về quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như: Một số quy định trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Những vấn đề chung về giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm; Ô nhiễm thực phẩm; Đại cương về ngộ độc thực phẩm; Một số nội dung cơ bản về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm./.
 
                                                                 Chu  Hoa