Skip to main content

Tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2018

Sáng 29/01/2018, Ban CHQS huyện Yên Thế tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) năm 2018 cho hơn 100 học viên là Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Trung đội trưởng trung đội dân quân cơ động, thôn đội trưởng thuộc Ban CHQS các xã, thị trấn; phụ trách các đơn vị Tự vệ... 
Trong thời gian 5 ngày, từ 29/01-02/02/2018, các học viên được trang bị nội dung, kiến thức gồm: Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên liên quan đến nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2018; hướng dẫn viết, thống qua và phê duyệt  bài giảng giáo dục chính trị; kỹ năng viết tin, bài; một số nội dung cơ bản  Thông tư 160 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình tự lập và phê duyệt một số văn kiện, kế hoạch hoạt động chiến đấu của Ban CHQS cấp xã; thống nhất quy cách, thứ tự soạn thảo giáo án huấn luyện đội ngũ chiến thuật; điều lệnh đội ngũ tay không, bắn súng, đội ngũ chiến thuật chiến đấu bộ binh…
Đó là những nội dung quan trọng, giúp cán bộ DQTV trong lực lượng vũ trang huyện không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự địa phương góp phần giữ vững ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội địa phương phát triển và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
 
                                                                 Văn Sáu