Skip to main content

Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

Chiều 10/4/2018, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” tới sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban chỉ huy quân sự huyện; các đồng chí chính trị viên, chính trị viên  phó, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 21 xã, thị trấn và 07 đơn vị tự vệ trong toàn huyện.
Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện nắm chắc nội dung trọng tâm của Đề án; tổ chức tập huấn cho cán bộ chính trị, chính trị viên Ban  chỉ huy quân sự các xã, thị trấn trong lực lượng vũ trang huyện nhằm thống nhất nội dung biên soạn bài giảng chính trị. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp với các đối tượng cũng như tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. 
Nội dung tập trung vào giáo dục truyền thống, pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống, tình hình kinh tế, chính trị của địa phương; giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc về tư tưởng, giúp cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện có nhận thức đầy đủ, sâu sắc nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội và nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới. Hình thức, phương pháp giáo dục chính trị cũng được đổi mới từ phương pháp đọc - viết sang thuyết trình, giảng giải làm rõ những vấn đề trọng tâm và trực tiếp đối thoại với người học kết hợp với thông báo chính trị - thời sự, sinh hoạt chính trị tư tưởng một cách linh hoạt, đa dạng, phong phú gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 
Qua đó nhận thức về tư tưởng, hành động của cán bộ chiến sĩ có chuyển biến mạnh mẽ, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống; tính tổ chức, tỉnh kỷ luật, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, hạn chế thấp nhất việc vi phạm kỷ luật, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức giáo dục chính trị; mở rộng, phát huy hiệu quả các mô hình “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”; “Mỗi tuần một điều luật”; tổ chức có hiệu quả “Ngày pháp luật trong Quân đội” kết hợp “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần” ở đơn vị; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành của địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị…/.
 
Quang Huy