Skip to main content

Quân khu 1 kiểm tra công tác phòng không nhân dân tại huyện Yên Thế

Sáng ngày 05/6/2018, Đoàn kiểm tra của Quân khu 1 do Đại tá, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng không nhân dân tại huyện Yên Thế.
Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra nhận thức về Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ; Thông tư số 06/2016/TT-BQP ngày 23/01/2016 của Bộ Quốc phòng;  hệ thống  các văn kiện, kế hoạch phòng không nhân dân; công tác sẵn sàng chiến đấu lực lượng phòng không bộ đội địa phương, lực lượng phòng không kiêm nhiệm của cơ quan quân sự huyện; kết quả công tác giáo dục, tuyên truyền về phòng không nhân dân cho các đối tượng. Đồng thời kiểm tra về xử trí tình huống tác chiến phòng không, binh khí, kỹ thuật, thực hành thao tác cá nhân, hiệp đồng chuẩn bị chiến đấu và bắn các loại mục tiêu của trung đội súng máy phòng không 12,7mm xã Phồn Xương.
Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả của cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Yên Thế triển khai trong thời gian qua, đồng thời đề nghị, thời gian tới huyện Yên Thế cần tiếp bổ sung hoàn thiên các văn kiện, kế hoạch phòng không nhân dân của huyện sát tình hình thực tiễn; tăng cường tuyên truyền thực hiện Nghị định 74 của Chính phủ và Chỉ lệnh 27 của Bộ Tổng tham mưu về công tác phòng không nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng không nhân dân. Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong thời gian cao điểm. Tăng cường bám nắm cơ sở, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo hoạt động phòng không nhân dân cũng như đầu tư ngân sách xây dựng, củng cố, nâng cấp các công trình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đợt kiểm tra này nhằm phục vụ Cơ quan chuyên trách Ban Chỉ đạo Phòng không Trung ương kiểm tra toàn diện công tác Phòng không nhân dân huyện Yên Thế trong thời gian tới./.
 
Văn Sáu