Skip to main content

Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

 Nhằm triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2016, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015, triển khai kế hoạch công tác năm 2016; triển khai thực hiện tốt kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại các xã, thị trấn; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các dân tộc tôn giáo, Thông tư 23 của Bộ Công an quy định đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; đăng ký thực hiện khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường không có tội phạm, tệ nạn ma túy và các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. 
Ngoài ra, đã chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở”, sơ kết 3 năm chương trình phối hợp giữa Công an với UBMTTQ huyện và các thành viên về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 13 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời, tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 
BCĐ huyện đã phối hợp với UBMTTQ huyện hướng dẫn, chỉ đạo 21/21 xã, thị trấn tổ chức “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Kết quả có tổng số 127 ý kiến, trong đó có 37 ý kiến liên quan đến lực lượng Công an xã, thị trấn, 67 ý kiến về tình hình ANTT và các lĩnh vực khác. Chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho trên 70 Công an viên trong toàn huyện; tiếp tục duy trì và hướng dẫn hoạt động 486 mô hình, CLB, cụm, tổ dân cư tự quản về ANTT... Trong hoạt động này, lực lượng Công an đã phối hợp với các ngành, đoàn thể và các địa phương chủ động hướng dẫn xây dựng mới 23 mô hình điểm về ANTT.
Bên cạnh đó, đã chỉ đạo Công an xã, thị trấn tích cực triển khai các biện pháp quản lý các đối tượng tù tha, án treo, lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình đối với 13 đối tượng, đưa 26 đối tượng vào quản lý tại xã, thị trấn theo Nghị định 111...
Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân địa phương; đặc biệt, đóng góp tích cực vào việc duy trì và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện năm qua./.
 
Văn Thư