Skip to main content

Một số kết quả trong công tác huấn luyện, hội thao, diễn tập, giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) năm 2016 huyện Yên Thế

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thế lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 15/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016; Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 02/8/2016 của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập phòng chống cháy rừng, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã huyện Yên Thế năm 2016; chương trình, kế hoạch năm 2016 của đơn vị; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, năm 2016, công tác huấn luyện, hội thao, diễn tập, giáo dục QP&AN của huyện đã thu được nhiều kết quả tích cực. Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng uỷ Quân sự huyện ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2016. Ban Chỉ huy (BCH) Quân sự huyện ban hành Kế hoạch số 29/KH-BCH ngày 18/01/2016 về thực hiện công tác dân quân tự vệ (DQTV), giáo dục QP&AN năm 2016; Hướng dẫn số 59/HD-BCH ngày 28/01/2016 về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, công tác DQTV, giáo dục QP&AN năm 2016.
Trong năm, BCH Quân sự huyện đã cử 10 đồng chí tham gia tập huấn quân sự cấp Quân khu, cấp Bộ CHQS tỉnh. Cử 06 đồng chí chỉ huy trưởng, 06 đồng chí Chính trị viên BCH Quân sự xã và 10 cán bộ dân quân binh chủng tham gia tập huấn tại Trường Quân sự tỉnh. Tổ chức 01 tập huấn cán bộ DQTV năm 2016 tại BCH Quân sự huyện cho 374 đồng chí. 
BCH Quân sự huyện xây dựng kế hoạch huấn luyện, hướng dẫn và chuẩn bị giáo án, vật chất, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện, hội thao các đối tượng năm 2016; tổ chức hội thi chấm điểm giáo án, mô hình học cụ đối với BCH Quân sự huyện và các đơn vị DQTV. Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2016. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1b, súng trường K63 cho 50% chiến sỹ mới; bắn bài 1 cho 30% chiến sỹ dân quân cơ động, dân quân tại chỗ và chiến sỹ tự vệ; bắn kẹp nòng bSMPK 12,7mm xã Phồn Xương; đánh lượng nổ cho lực lượng dân quân tự vệ; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1b súng trường K63 cho 10% học sinh khối 11 các trường THPT của huyện. Kết quả: Huấn luyện tại chức theo kế hoạch, huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho cơ quan, quân số 45 đồng chí; luyện tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ năm 2015 cho 39 đồng chí. Chỉ đạo cho các đơn vị tự vệ tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ, quân số 113 đồng chí; huấn luyện dân quân binh chủng, quân số 415 đồng chí. Chỉ đạo BCH Quân sự các xã, thị trấn tổ chức Lễ ra mắt và huấn luyện lực lượng dân quân năm 2016 cho 1395 đồng chí (313 chiến sỹ mới, 616 dân quân cơ động, 466 chiến sỹ tại chỗ). Kiểm tra 653 chiến sỹ dân quân cơ động và tại chỗ (tỷ lệ Khá, Giỏi đạt 96,1 %); kiểm tra 313 chiến sỹ mới (tỷ lệ Khá, Giỏi đạt 95,2 %); kiểm tra 120 học sinh khối 11 các trường THPT (tỷ lệ Khá, Giỏi đạt 96,7 %). 
Trong năm, BCH Quân sự huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Hội thao TDTT quốc phòng LLVT huyện. Kết thúc Hội thao đã trao 02 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba cho các đơn vị có thành tích tốt (Tiến Thắng, Tam Hiệp, Đông Sơn, thị trấn Bố Hạ; tự vệ UBND huyện, tự vệ Bệnh viện đa khoa, tự vệ Huyện ủy). Thành lập đội tuyển, tổ chức luyện tập và tham gia Hội thao TDTT quốc phòng do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đạt thành tích cao (xếp thứ nhất toàn đoàn, được Bộ CHQS tỉnh tặng cờ).
BCH Quân sự huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức và thực hành diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng xã Đồng Tiến, Tam Tiến, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đồng Kỳ, Hương Vĩ thành công. Tổng kết diễn tập, đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 14 tập thể và 35 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập.
Trong quá trình huấn luyện, hội thao, diễn tập các lực lượng tham gia đã có sự phối hợp chặt chẽ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị. 
Bên cạnh đó, trong năm 2016, BCH Quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP&AN huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP&AN năm 2015, triển khai nhiệm vụ giáo dục QP&AN năm 2016; cử 17 đồng chí cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN tại Trường Quân sự tỉnh. Chỉ đạo hội đồng giáo dục QP&AN các xã, thị trấn tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 184 đồng chí cán bộ, đảng viên công chức xã. Phối hợp với các trường THPT, Trung tâm GDTX, Trường Trung cấp nghề Miền núi giáo dục QP&AN cho 406 học sinh, sinh viên. 
Những kết quả trên đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thế lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020: "Nâng cao chất lượng hiệu quả diễn tập quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; chất lượng hoạt động của lực lượng quân sự huyện, xã. Xây dựng lực lượng vũ trang vững về chính trị, mạnh về tổ chức, nâng cao sức chiến đấu, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an toàn các cơ quan của Đảng và cả hệ thống chính trị, bảo vệ nhân dân, bảo vệ vững chắc sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương"./.
 
Tuấn Sang