Skip to main content

Kinh nghiệm trong tổ chức huấn luyện, hội thi, hội thao của Ban CHQS huyện Yên Thế

Với chức năng, nhiệm vụ, làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức triển khai thực hiện công tác QP, QSĐP. Trong những năm qua, Ban CHQS huyện Yên Thế đạt nhiều thành tích trong xây dựng LLVT vững mạnh, trong đó kết quả tổ chức huấn luyện, hội thi, hội thao của huyện luôn đạt nhiều thành tích cao, là một trong những đơn vị dẫn đầu của LLVT trong tỉnh.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác huấn luyện, hội thi, hội thao. Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết định đến chất lượng, khả năng SSCĐ của LLVT huyện trong tình hình mới.
Để nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao, hằng năm Đảng ủy, Ban CHQS huyện đều có nghị quyết chuyên đề, đồng thời xây dựng kế hoạch huấn luyện khoa học, cụ thể: Cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, thông qua những nội dung quan trọng của công tác huấn luyện, phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên kiểm tra các nội dung huấn luyện, kiên quyết khắc phục biểu hiện chủ quan, lãnh đạo không chặt chẽ, bớt xén nội dung, chương trình và bệnh thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, hội thi, hội thao.
Hàng năm, Ban CHQS huyện đều tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại chất lượng từng mô hình học cụ, kịp thời bổ sung, làm mới, đáp ứng yêu cầu huấn luyện. Từ năm 2013 đến nay, toàn huyện đã có 14 sáng kiến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện, cải tạo hơn 1.300 mô hình, học cụ các loại. Kết quả tham gia thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ tại Bộ CHQS tỉnh: Năm 2016 đạt giải Nhì; năm 2017 đạt giải Ba, Năm 2018 đạt giải Nhất, có 01 sáng kiến đạt giải khuyến khích tại  hội thi cấp quân khu.
Cùng với chuẩn bị tốt mô hình học cụ, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ quân sự các cấp cũng được Ban CHQS huyện chú trọng. 100% cán bộ quân sự từ huyện tới cơ sở đều được tập huấn các nội dung về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Với lực lượng thường trực, ngoài các nội dung huấn luyện theo kế hoạch của cấp trên, hằng tuần, Ban CHQS huyện tiến hành bồi dưỡng, luyện tập những nội dung còn yếu. Trong huấn luyện luôn vận dụng linh hoạt sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, luôn tăng cường công tác chỉ huy, quản lý, điều hành huấn luyện, phân công cán bộ phụ trách thường xuyên kiểm theo dõi, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, cơ bản, thiết thực, thực sự, thực tế. Chú trọng huấn luyện thực hành, chia nhỏ tập nhiều, xoay vòng đổi tập, học tới đâu chắc tới đó, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn cũng như phương án tác chiến và vũ khí trang bị được biên chế. Kết quả huấn luyện hằng năm, lực lượng thường trực đạt Giỏi, lực lượng DQTV, DBĐV đạt Khá; đặc biệt năm 2014 Quân khu kiểm tra toàn diện công tác QS-QPĐP đánh giá đạt Giỏi, Ban CHQS huyện được Quân khu tặng Bằng khen về công tác PCTT-TKCN, Bộ CHQS tỉnh kiểm tra toàn diện công tác QS-QPĐP 6 tháng đầu năm 2018 đánh giá đạt Giỏi.
Ban CHQS huyện cũng luôn chú trọng tổ chức, tham gia các hội thi, hội thao. Trên cơ sở nội dung, kế hoạch tổ chức của cấp trên, Ban CHQS huyện tổ chức lựa chọn lực lượng tham gia, xây dựng kế hoạch ôn luyện khoa học, chặt chẽ, đầu tư thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất. Trong quá trình tổ chức, tham gia hội thi, hội thao, các đơn vị, địa phương đều tổ chức thăm hỏi, động viên khen thưởng các vận động viên... Từ  năm 2015 đến nay, Ban CHQS huyện Yên Thế đã tham gia 4 hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Kết quả cả 4 hội thi đơn vị đều xếp thứ Nhất. Nhì toàn tỉnh, trong đó có 08 cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba; đặc biệt, năm 2015, 2017 có 01 đồng chí đạt Huy chương bạc, 01 đồng chí đạt Huy chương đồng 4 môn quân sự phối hợp trong Hội thao Quốc phòng LLVT Quân khu; năm 2016 có 01 đồng chí dân quân đạt Huy chương vàng môn bắn súng quân dụng nâng cao trong Hội thao Quốc phòng toàn quân. Thông qua hội thi, hội thao đã góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương cũng như khả năng SSCĐ của toàn lực lượng.
Nhiều năm liền, đơn vị luôn dẫn đầu trong Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh, được cấp trên khen thưởng, cụ thể: Năm 2013 được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”. Năm 2016  được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Năm 2017 được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu trong phong trào phong trào thi đua quyết thắng. Ngoài các danh hiệu nêu trên, còn nhiều tập thể và cá nhân được cấp trên tặng Bằng khen, Giấy khen trong thực hiện các nhiệm vụ.
Từ những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, hội thi, hội thao Ban CHQS huyện Yên Thế rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:  
Thứ nhất: Để nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương.
Thứ hai: Coi trọng nâng cao chất lượng chính trị, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện. Đây là một yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao của LLVT huyện.
Thứ ba: Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện, hội thi, hội thao phải theo hướng: Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, thông qua mệnh lệnh huấn luyện và các kế hoạch năm; đồng thời, đẩy mạnh phân cấp huấn luyện, phân rõ trách nhiệm của cơ quan và chỉ huy các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành huấn luyện. 
Thứ tư: Đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả hội thi, hội thao và công tác bảo đảm huấn luyện, tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời. Gắn kết quả huấn luyện, hội thi, hội thao để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên hằng năm.
Thứ năm: Đẩy mạnh phong trào thi đua, làm tốt công tác động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trước những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho LLVT huyện trong giai đoạn hiện nay, Ban CHQS huyện Yên Thế tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, Ban CHQS huyện đã phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề “Đoàn kết-Sáng tạo-Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Chỉ tiêu được cụ thể hóa vào 2 nội dung đó là ”3 nhất” và ”3 không”.
"3 nhất” gồm: Ý thức trách nhiệm cao nhất;  Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả tốt nhất; Tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả cao nhất.
"3 không" gồm:
* Một là, không có cán bộ, chiến sỹ tham gia tệ nạn xã hội, hút thuốc lá;
* Hai là, không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm quy định an toàn giao thông;
* Ba là, không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị và địa phương.
Đợt thi đua đột kích với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Tin tưởng rằng LLVT huyện luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, quyết tâm giành nhiều thành tích cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra./.
 
Minh Như