Skip to main content

Kinh nghiệm duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình tổ chức quần chúng tham gia PCTP, TNXH tại Phồn Xương

Phồn Xương là xã miền núi của huyện Yên Thế, giáp ranh với thị trấn Cầu Gồ, xã Tân Hiệp, Tam Hiệp, Đồng Lạc, Đồng Tâm (huyện Yên Thế) và xã Tân Trung (huyện Tân Yên). Địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương trong và ngoài huyện cộng với dân số tương đối đông (hơn 1.500 hộ với hơn 5 nghìn nhân khẩu), lại thuộc khu vực trung tâm của huyện, có đường Quốc lộ 17 chạy qua, đã đặt ra yêu cầu cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) nói chung và phòng chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) nói riêng cho địa phương.
Trước thực trạng trên, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết về việc lãnh đạo công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Đồng thời, tiếp tục triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào TDBVANTQ. Trong các nhiệm vụ chủ yếu tập trung chỉ đạo đã yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ xã tới thôn tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 09 ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48 ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới”. Nội dung xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB PCTP, TNXH, các tổ an ninh tự quản, tổ liên gia tự quản, tổ xung kích giữ gìn ANTT, TTATGT, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT là nhiệm vụ cơ bản cần tập trung cao sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền và cần có sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Các chi bộ và 8/8 thôn căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã đưa nội dung chỉ đạo hoạt động của các mô hình tự quản vào nội dung lãnh đạo thường xuyên của chi bộ, của thôn; phân công các đồng chí đảng viên tham gia và làm nòng cốt trong các mô hình tại từng cụm dân cư.
Ngoài ra, UBND xã đã ban hành Quyết định kiện toàn BCĐ PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ gồm 14 thành viên; xây dựng quy chế, phân công trách nhiệm, phân công các đồng chí phụ trách các mô hình tại các cơ sở; chỉ đạo xây dựng triển khai các kế hoạch, chương trình phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ANTT và công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ. 
Trong sơ kết, tổng kết, các thành viên đều báo cáo tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc của các mô hình để BCĐ xã có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Cuối năm, BCĐ xã chỉ đạo các mô hình tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động và bàn phương hướng, nhiệm vụ, triển khai các giải pháp cho năm tiếp theo. Các hội nghị sơ tổng kết hoạt động của mô hình đều được BCĐ xã phân công đại biểu về dự và chỉ đạo. Đặc biệt, tất cả các mô hình tổ chức tổng kết đều được UBND xã hỗ trợ một phần kinh phí. Khi tổng kết phong trào thi đua, UBND xã đã xem xét lựa chọn 20% trong số các mô hình hoạt động nổi trội để khen thưởng, động viên; do vậy, các mô hình đều hăng hái thi đua và hoạt động tốt. Nổi bật như mô hình Tổ liên gia tự quản về ANTT số 1 khu Gốc phống-cống Cầu Gồ (thuộc thôn Phan), tổ xung kích giữ gìn ANTT thôn Hồi… Ông Bùi Đức Lưu, Tổ trưởng Tổ liên gia tự quản thôn Phan cho biết: Tổ được thành lập từ năm 2010, với 70 hộ gia đình, có quy chế hoạt động cụ thể. Hầu hết các hộ trong tổ cư trú hai bên quốc lộ 17. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, ANTT tại địa bàn rất tốt. Tổ không có người vi phạm pháp luật, nghiện ma túy hay mắc tệ nạn xã hội. 
Với những việc làm cụ thể, những năm qua, xã Phồn Xương đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, không để điểm “nóng”, phức tạp, đơn thư kéo dài hay trọng án xảy ra trên địa bàn. Các thôn, các nhà trường và doanh nghiệp trên địa bàn đều đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, bình quân mỗi năm có hơn 90% hộ gia đình đạt văn hóa; tỷ lệ thôn văn hóa đạt cao (năm 2018, xã có 7/8 thôn đạt văn hóa). Đặc biệt, đầu tháng 02/2018, nhân dân và cán bộ xã Phồn Xương đã vui mừng đón nhận Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ông Mai Văn Quyết, Trưởng Công an xã Phồn Xương thông tin thêm: Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2018, nhân dân và cán bộ xã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ; Công an xã được Giám đốc Công an tỉnh công nhận Đơn vị Quyết thắng. Đảng bộ xã được huyện biểu dương, khen thưởng có thành tích trong phòng chống và kiểm soát ma túy 10 năm qua…
Ông Lê Đức Phòng, Chủ tịch UBND xã Phồn Xương cho biết: “Từ thực tiễn hoạt động của công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn xã, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như: Phải có sự chỉ đạo thường xuyên, cụ thể của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể nhân dân từ xã đến thôn. Hoạt động của các mô hình cần được tổ chức phong phú, đa dạng, gắn hoạt động công tác tuyên truyền, giáo dục các thành viên chấp hành quy định đảm bảo ANTT với các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc trong các thành viên của mô hình. Ngoài ra, cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí dành cho hoạt động, cho việc tổng kết mô hình; đồng thời, tiến hành biểu dương, khen thưởng, động viên thường xuyên, đột xuất một cách kịp thời, đúng đối tượng nhằm tạo động lực thi đua trong các mô hình. Có như vậy, công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ mới phát huy được hiệu quả, góp phần ổn định và giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để địa phương tiếp tục thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển”./.
 
Văn Thư