Skip to main content

Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản tại huyện Yên Thế

Ngày 12/4/2017, đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản do bà Đỗ Thị Việt Hà - PGĐ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện Yên Thế giai đoạn 2014 - 2016. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Thân Minh Sâm - PCT UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban liên quan của huyện; Chủ tịch UBND, cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch, địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường các xã: Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Đồng Hưu, Đông Sơn, Đồng Kỳ, Hương Vĩ, thị trấn Bố Hạ, xã Bố Hạ và xã Tiến Thắng.
Thực hiện Luật khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ năm 2014 đến 2016, UBND huyện Yên Thế đã xây dựng và ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật. 
Công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập, kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành của huyện để tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn. Từ năm 2014 đến nay, Công an huyện đã tiến hành kiểm tra và xử lý 10 vụ khai thác cát, sỏi trái phép, xử phạt hành chính với số tiền 98 triệu đồng. Công tác quản lý hoạt động khai thác đất đắp nền, đất sét được UBND huyện tập trung chỉ đạo quản lý chăt chẽ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nên trong quá trình khai thác, vận chuyển luôn đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng dần đi vào nền nếp theo luật định. Trong thời gian từ 2014 - 2016, các cơ quan chức năng của huyện đã thực hiện trên 150 lượt tuần tra, kiểm soát, kiểm tra thuộc lĩnh vực khai thác cát, sỏi lòng sông, khai thác đất san lấp mặt bằng, đất sét làm nguyên liệu sản xuất. Đã xử lý vi phạm hành chính 23 trường hợp, thu nộp ngân sách với số tiền 224 triệu đồng…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở về công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản những năm qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đề nghị thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật khoáng sản; tăng cường công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động khoáng sản; thực hiện tốt quy chế phối hợp gắn trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn cấp huyện với UBND các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về khoáng sản, môi trường, đất đai liên quan đến hoạt động khoáng sản; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ theo dõi, thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản…v.v. 
Trước đó Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản của tỉnh đã đến kiểm tra tại xã Đông Sơn và Đồng Hưu./.
 
Quang Huy