Skip to main content

Kiểm tra công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại Yên Thế

Chiều 29/9/2017, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Bắc Giang do đồng chí Phan Văn Hùng - PGĐ Sở công thương làm trưởng đoàn đã về kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Yên Thế. Tiếp và làm việc với đoàn ở huyện có các đồng chí: Thân Minh Sâm - PCT UBND huyện; các đồng chí thành viên, tổ giúp việc Ban chỉ đạo huyện.
Xác định công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một nhiệm vụ quan trọng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Ban chỉ đạo huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và chấp hành pháp luật. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an huyện đã tiến hành điều tra, khám phá 24/28 vụ với 38 đối tượng, đạt tỷ lệ 86%, trong đó án nghiêm trọng đạt 100%. Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy được thực hiện đạt hiệu quả, tập trung giải quyết tình hình các tụ điểm ma túy phức tạp. Đã bắt triệt phá 06 vụ bằng 06 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; hướng dẫn lập 04 hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện tại gia đình và 02 hồ sơ đối tượng vào cơ sở giáo dục đảm bảo theo đúng trình tự quy định pháp luật. Công tác phòng, chống mua bán người; phòng chống HIV/AIDS được triển khai thực hiện hiệu quả, đặc biệt chú trọng đến việc phòng ngừa, hạn chế các nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, tập trung vào các xã trọng điểm… Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được phát triển mạnh mẽ. Tiếp tục duy trì hoạt động của các mô hình quần chúng tham gia làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Hiện toàn huyện duy trì hoạt động của 741 mô hình tổ chức quần chúng các loại; trong năm đã xây dựng được 01 mô hình mới tại thôn Tân Sỏi, xã Đồng Tâm. 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Yên Thế đạt được trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị, huyện Yên Thế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục xây dựng các mô hình dân cư tự quản đồng thời nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả…
Trước đó, đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Bắc Giang đã đến kiểm tra thực tế tại xã Phồn Xương./.
 
Quang Huy