Skip to main content

Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018 tại Phồn Xương

Sáng 30/10/2018, tại hội trường UBND xã Phồn Xương, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Yên Thế đã tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018. Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Nông Văn Tâm, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Ngọc Sơn, PCT Thường trực UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo diễn tập huyện Yên Thế; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, đạo diễn diễn tập của huyện; các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng công an các xã Đồng Tâm, Đồng Lạc, Hồng Kỳ, thị trấn Cầu Gồ, xã Bố Hạ và thị trấn Bố Hạ cùng các ban, ngành đoàn thể xã Phồn Xương.
Sau nhiều ngày chuẩn bị cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy, UBND xã Phồn Xương đã tổ chức triển khai, ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, xây dựng kế hoạc triển khai tới các ban, ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Ban chỉ đạo diễn tập, đặc biệt là Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức bồi dưỡng, giúp đỡ các thành phần tham gia diễn tập của xã xây dựng các văn kiện phục vụ cho diễn tập. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất đúng theo ý định của Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ của huyện, đảm bảo để cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.
Theo kế hoạch, cuộc diễn tập đấu phòng thủ cụm xã năm 2018 được tiến hành theo 3 giai đoạn: chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng và an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ; triển khai các biện pháp chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và an ninh; xử lý tình huống A2; chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ…
Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018 nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; vai trò làm tham mưu của MTTQ, các đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. Cũng thông qua diễn tập còn nhằm bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh cho cán bộ, nhân dân địa phương, để rút kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác diễn tập trong thời gian tới./.
 
Quang Huy